— Det som slår meg når jeg ser på vår liste over sex-kunder, er at det er såpass mange som jobber offshore eller i oljeindustrien, sier Are Sangolt.

Han leder politiets Exit-gruppe, som etterforsker sex-kunder i distriktet.

Politiet i Hordaland tok 48 personer for sex-kjøp i fjor. Ifølge Sangolt jobber mellom 12 og 15 av dem offshore.

- Hva kan være årsaken til at denne næringen peker seg ut?

— Det er vanskelig å si, men mange i den bransjen har mye fritid. De jobber gjerne to uker og har fire uker fri. Mange av disse har også godt betalte jobber som gjør at de har råd til å betale for seg, sier Sangolt.

Delvis kjente

Den yngste på fjorårets sex-kundeliste var en 19-åring. Den eldste en 78 år gammel pensjonist. Bergen er hjemkommunen til de fleste sex-kundene, men også menn fra omegnskommuner og fra steder i hele Sør-Norge ble bøtelagt i Bergen.

16 av mennene var gifte og flere hadde barn. Mange av dem som ble registrert som ugifte, var samboere med barn.

Av de 50 på listen er det 33 som har vedtatt forelegg. Prisen for å bli tatt for kjøp av sex i Bergen er i øyeblikket 15.000 kroner.

Halliksaker

— De fleste er tatt gjennom vanlig etterforskning og spaning. Vi har fulgt etter dem på strøket eller til hotellrom der vi vet at det selges sex. Noen har også blitt sporet gjennom analyse av telefontrafikk, sier Sangolt.

Disse navnene er plukket opp gjennom etterforskning av halliksaker, der politiet gjennom beslag av mobiltelefoner har sett at enkelte numre går igjen.

— Når vi tar kontakt med disse mennene er det en del som har forklaringer for hvorfor de har ringt en prostituert. Det kan være en telefonselger som selger forsikringer som bare har ringt en telefonliste med numre han har fått oppgitt, eller det kan være en tannlege som kaller inn til en tannlegetime. Andre har forklaringer som vi har vanskeligere for å tro på, sier Sangolt.

Blir stresset

Når politiet tar kontakt med en person de mistenker for å være sex-kunde, hender det ofte at de bryter inn i en hverdag der det passer svært dårlig for den mistenkte å snakke om anklagene.

— Mange blir stresset og ber oss ringe på et mer passende tidspunkt i forhold til arbeid og familieliv. De fleste innrømmer at de har gjort noe dumt. Det hender også at folk sier at de ikke har vært klar over at kvinnene de har kjøpt sex av, har vært offer for hallikvirksomhet eller menneskehandel, sier Sangolt.

Ifølge Sangolt opererer størstedelen av kvinnene på markedet i Bergen under tvang, og tilhører et nettverk der bakmenn tjener på sex-salget.

I forkant av det nye sexkjøpforbudet var det mange som hevdet forbudet ville skremme bort de såkalte snille og gode kundene og at bare de kyniske og voldelige kundene ville bli igjen.

— Det er ikke det inntrykket vi sitter igjen med. Det virker som om det fortsatt er etablerte, vanlige familiefedre på markedet. Det overrasker meg at etterspørselen faktisk er så stor som den er. Det skjulte antallet med dem som kjøper sex er nok stort i forholdet til de sakene vi har produsert, sier Sangolt.

- Er bevisst på problemstillingen

Statoil har hatt forbud mot sex-kjøp for sine ansatte siden 2007.

— Å ta dette inn i vårt etiske regelverk ble sett på som en naturlig del av vårt arbeid med å opprettholde en høy etisk standard, sier fungerende informasjonsdirektør Gisle Johanson i Statoil.

Konsernet hadde forbudet på plass i god tid før kjøp av sex ble forbudt ved lov.

— Spesielt på bakgrunn av problemstillingen rundt menneskehandel, var det naturlig å ta dette inn, sier Johanson.

Strid med regelverket

Det etiske regelverket blir gjennomgått med alle nyansatte i konsernet.

Han vil ikke spekulere i hvorfor offshorearbeidere peker seg ut blant anmeldte for sex-kjøp i Bergen.

— Dette er ikke noe politiet har tatt opp med oss, så det er vanskelig å kommentere de konkrete tallene, sier Johanson.

Heller ikke i fagforeningen Industri Energi vil informasjonssjef Martin Steen prøve å forklare tallene til politiet.

— Denne problemstillingen er ikke noe vi har kartlagt eller tatt opp hos oss. Våre etiske retningslinjer tillater ikke at de ansatte i forbundet kjøper sex, men vi kan ikke ha retningslinjer som regulerer medlemmenes liv. De er medlemmer i vår fagorganisasjon, men ansatt i ulike selskaper. Derfor må de først og fremst forholde seg til de etiske retningslinjene hos sin arbeidsgiver, i tillegg til norsk lov, selvfølgelig, sier Steen.