Velkommen til 084 — Tiden og Rommet

Elevene har fått to utgangspunkt i arbeidet med denne produksjonen: Rom 084, og teksten Tiden og Rommet av Botho Strauss oversatt av Ragnar Hovland.

Stykket hadde premiere på Schaubuhne i Berlin i 1989.

Elevene har hatt teksten som et utgangspunkt. Noen har beholdt mye tekst, noen har bearbeidet kraftig. Noen spiller samme teksten. Elevene har i utgangspunktet ikke lest hele stykket, men behandlet sin del som en egen forestilling som så er klippet sammen. Hver gruppe har selv laget alt til sin del, og gruppen har selv hatt regien.

Store sprang i logikken

Vi ønsker at forestillingen skal vare i 84 minutter. Det blir tre små pauser på ett minutt mellom hver del hvor vi går ut av 084 og inn igjen på kommando av inspisient Sissel. Vi håper dere får en spennende opplevelse og er forberedt på store sprang i logikken.

Disse rollene dukker opp i forskjellige versjoner og i en scene heter Julius Julia.

Julius

Olaf

Marie Steuber

Mannen uten klokke

Den utålmodige

Frank Arnold

Sovekvinnen

Mannen med vinterfrakk

Det fullstendig ukjente

Skal det overhodet kunne sier noe treffende om vår situasjon i dag så kan det ikke sies direkte verken med en konvensjonell bruk av språket, eller i de kjente fremstillingsformer som føyer seg inn i våre vante forestillinger om virkeligheten. Det er alltid et moment av lek med former i hans skuespill. Han blander fantastiske og realistiske elementer med hverandre og danner indre mønster og forbindelseslinjer. Vi er vitne til en tilværelse hvor innbildning og virkelighet flyter sammen til et mareritt. (Fra programmet til Tiden og Rommet på Trøndelag Teater i 1994)

Klipp fra teksten:

— Jeg bor midt i byen, og midt i den brusende trafikken er jeg omgitt av store stille rom der ingen er hjemme.

— Så nå er hun borte igjen. Plutselig. Akkurat som den gang. Dørenes rytme. Ingenting annet. Opp og igjen. Man smeller bort livet. Men det var også det hele.

— Det er jo ikke sikkert det blir så enkelt. Jeg mener; De er jo en meget vakker kvinne og jeg er ikke av stein.

— Du burde ta litteraturundervisning. Slik lærer du hvordan man leser et drama. Det er åpenbart farlig å lese et drama en tragedie når man ikke riktig kan takle det. I et drama har alltid to personer rett, ellers var det ikke et drama, det har vi alle lært på skolen.

— Hvis det tilfeldigvis ble jukset bara en eneste gang så ville hele programserien bryte sammen. Borte som om den aldri hadde eksistert.

— Man er i alle fall glad for at han vil tenne seg en sigarett når han kommer inn gjennom døren.

— Det ser ut som han kan få hjerteanfall når som helst. Kanskje en skulle ringe etter ambulanse. En vet aldri om en skal hjelpe eller ikke. Om en ikke likevel griper inn for tidlig. Jeg vil helst slippe å gå forbi han. Jeg liker ikke så godt å se på sånt.

Disse er med:

Del 1: s 1- 20(ca 20 min)

Presenteres av gruppe B2 som består av :

Even, Åshild, Trille, Hannah, Ingvild, Julie og Hege

Del 2: s 20-35 (ca 20 min)

Presenteres av gruppe A2 som består av

Linn, Silje, Lisa, Elise, Marius, og Mari

Del 3: s 31-52 (ca 24 min)

Presenteres av gruppe B1 som består av

Nancy, Veronica, Therese, Sandra, Simen, Maren ,Heine, Siv

Del 4 s 53-72 8(ca 20 min)

Presenteres av gruppe A1 som består av:

Andre, Hanne, Irene, Isabel, Ingrid, Hilde, Henrik

Musikken dere før høre er komponert av Heine Lassen, Henrik Skauge, Angelo Badalamenti og Bobby Darin.

Inspisient: Sissel

Lærer i teknisk teater: Geir

Lærer i teaterproduksjon: Rolf

I første del kommer flere høyst forskjellige mennesker sammen i et rom. I andre del glir flere forskjellige rom forbi et menneske. Det finnes ikke en tredje del. Altså ingen formmessig forsoning (Andreas Kilb teaterkritiker,oversatt fra tysk)

Bjørn-Olav Indvær