Velmenende fuglevenner gjør sitt til at det er oppstått et due— og rotteproblem for de mange hundre beboerne i de 242 leilighetene fordelt på seks blokker i Solheim Borettslag ved Danmarks plass. Styreleder Reidun Fjæren forteller til BT at dueplagen er blitt et stort helseproblem for lagets beboere.

— På kommunens tomt som grenser til borettslaget, ligger en liten park. Her legger folk ut brød og matavfall til duene. Duene har etter hvert formert seg kraftig. Nå holder flere hundre duer og en skokk måser til rundt om ved og på blokkene i borettslaget, forteller Fjæren.

— Særlig plaget er de som bor i de to blokkene nærmest parken. De øverste blokketasjene har takvinduer. Beboerne der er plaget av at de ikke kan åpne disse vinduene uten å få duefjær og skitt ned på kjøkkenet. Noen beboere klager over at de har fått duelus på seg. Enkelte beboere klager over at de får allergiske reaksjoner i form av utslett på grunn av det nærgående naboskapet med duene, sier hun.

— Matrestene som legges på plenen utenfor blokkene tiltrekker seg også rotter. Mange av oss har sett rotter kravle rundt på plenen på jakt etter godbiter som egentlig var tiltenkt duene. Borettslaget har engasjert et spesialfirma for å fange rottene.

ALDRI MER: Den eldre kvinnen var ikke klar over at matrestene hun kaster til duene skaper problemer for beboerne i borettslaget. Hun lover å slutte med dette.