Hvorfor koster bensin og diesel mest mandag ettermiddag?

Ifølge NHH-forsker Frode Steen virker det som bensinkjedene koordinerer prisene, slik at alle stasjonene følger samme prismønster i løpet av en uke. Tilhørerne fikk også vite hvordan de norske bensinprisene skiller seg fra andre land og hva som er årsaken.

Kan genene vise deg fremtiden din?

I utlandet tilbys tester som angivelig kan fortelle hvilken risiko du har for ulike sykdommer. Men kan vi stole på dem? Og hvilke fordeler og ulemper har det å få vite? Det holdt Torunn Fiskerstrand ved Haukeland Universitetssykehus foredrag om.

Sjømat er ikke bare omega-3

Forsker Ingvild Eide Graff fortalte om sjømatens fortreffelighet. Foruten å inneholde omega-3, inneholder den også mange andre byggesteiner som kroppen ofte får for lite av. Å spise omega-3 alene gir derfor ikke den samme helseeffekten som å spise sjømat.

Hydrogen på Bergens-busser

I disse dager starter utprøvingen av to spesielle gassbusser. Bussene skal teste ut hydrogenanriket naturgass som drivstoff. Prosjektet skal blant annet finne ut om effekten av bussene da blir bedre. Forsker Tor Kristian Bjørnebøle forklarte om prosjektet.