— Jeg holder på advarselen som jeg kom med tidligere i år om at kvinner må drikke mindre og unngå nachspiel, sier politimester Ragnar Auglend.

I fjor på denne tiden hadde politiet fått inn 26 voldtektsanmeldelser. I år er tallet allerede oppe i 33. I tillegg har voldtektsforsøk steget fra to til fem

— Nesten alle disse skal ha skjedd på nachspiel. I en ideell verden skal kvinner selvfølgelig kunne gjøre hva de vil og gå hvor de vil, men med dette bildet er det min oppgave å informere om realitetene, sier Auglend.

Politiet har ingen forklaring på hvorfor det er kommet flere anmeldelser i år enn i fjor. De vet ikke om det skjer flere voldtekter eller om det bare er flere som velger å anmelde.

Voldtektsmottaket ser ingen tendens til at flere anmelder.

— Hvis du legger våre tall til grunn, ser det ikke ut som flere velger å anmelde. I fjor anmeldte 57 prosent av alle som kom til oss. Per 1. mai i år er tallet 50 prosent, forklarer Eivind Damsgård, overlege ved voldtektsmottaket ved legevakten i Bergen.

I 2006 hadde voldtektsmottaket 136 saker. 77 av de undersøkte anmeldte overgrepet. Per 1. mai i år hadde 38 vært til undersøkelse. 19 har anmeldt.

— Vi anbefaler de som kommer her om å anmelde, og forklarer dem at de har en bedre sak jo tidligere de går til politiet, sier Damsgård.

Politiet mener det er viktig at voldtektsofre går til politiet med saken, blant annet fordi gjerningsmannen kan begå flere overgrep.

— Vi får gjerne flere henvendelser når ting er oppe i mediene, men omkring voldtekt har det vært mye fokus på at ofrene ikke når frem i systemet. Det kan kanskje påvirke ofrene til å la være og anmelde, sier politioverbetjent Morten Ørn ved statistikk- og analyseseksjonen.