Skal vi tro undersøkelsen fra Statens vegvesen, har bergenske bussjåfører og passasjerer blitt mer effektive når passasjerer skal lastes av og på, og billetter betales.

I 2004-undersøkelsen brukte de fem sammenliknbare linjene i gjennomsnitt over 13 minutter for hver tur på busstoppene. Fire år senere er tidsbruken redusert til litt over elleve minutter.

Spesielt i ettermiddagsrushet går det betydelig fortere på holdeplassene. I 2004 tok det over et kvarter å laste på folk, nå er det nede i ti minutter. Bussjåførene vi snakket med forklarer det med at flere bruker periodekort og at det er økt bevissthet på å være effektiv.

Den beste nyheten er at det snart vil gå enda raskere. Etter planen skal Hordaland fylkeskommunes nye billettsystem introduseres neste høst. Systemet vil gi passasjerene såkalte berøringsfrie kort, som bare føres forbi en sensor, og det vil bli satt ut billettautomater på sentrale holdeplasser.

Markedssjef Kaare Enæs i Tide Buss har stor tro det nye billettsystemet.

— Ja, vi regner med at det vil kunne ha en vesentlig effekt. Hele systemet er basert på at færrest mulig løser billett på bussene, slik at ekspedisjonstiden blir minimal.