Det sier Liv Jessen. Hun leder Pro Senteret, et nasjonalt kompetansesenter for prostitusjon.

– De tre første månedene i år har antallet gateprostituerte i Oslo gått ned med over 90 prosent, sammenlignet med de samme månedene i fjor. Det har nærmest skjedd en sanering av gatene, sier Jessen.

Fra 110 til 10 pr. kveld

Senteret har i 25 år fulgt med på det utendørs sex-markedet i Oslo. Etter at sex-kjøpsloven ble innført fra nyttår, har det, ifølge senterets egne tall, vært en enorm reduksjon i utemarkedet.

– En vanlig kveld i mars i fjor kunne vi telle 110 kvinner på gaten. I mars i år var det i gjennomsnitt ti kvinner pr. kveld, sier Jessen.

Senterlederen forteller at om lag 400 av de 650 nigerianske kvinnene som i fjor drev sex-salg i Oslo-gatene, nå er borte.

– De fleste reiste da loven ble innført, sier Jessen.

– Går det an å si at dere er fornøyd med den kraftige nedgangen i synlig prostitusjon?

– «Fornøyd» blir ikke det rette ordet. Vi må basere vår vurdering på om kvinnene har fått det bedre, sier Jessen.

– Har de fått det bedre?

– Noen har valgt å slutte med prostitusjon, og det kan jo være bra. Men for det store flertallet av kvinnene er svaret «nei». De nigerianske kvinnene har bare reist til andre prostitusjonsmarkeder i Europa. Og de norske som er igjen har fått det tøffere fordi kundene praktisk talt er borte.

– Hva vil du si så langt om effekten av sex-kjøpsloven?

– Her i Oslo har den i hvert fall vist seg nyttig for å rydde gaten! Vi slipper å se problemet, men utnyttelsen av kvinner stopper ikke opp.

Innemarkedet like stort

Pro Senteret holder også oppsikt med prostitusjonen på innemarkedet i Norge.

Ifølge annonsekartlegginger i januar og februar er antallet sex-selgende kvinner innendørs omtrent på fjorårsnivå.

– Den eneste endringen er at annonseringen er mindre omfattende. Det skyldes trolig at kvinnene prøver å skjule sin virksomhet i større grad enn før, sier Pro Senterets leder Liv Jessen.