Fyllingen begynte i fjor med en idrettsskole for barn i SFO-alder. Det er det første private alternativet i Bergen. I fjor hadde de 70 barn, i høst har de tatt inn 90 og har flere på venteliste.

— Vi er veldig fornøyde med responsen ordningen har fått, sier Torstein Pedersen som leder SFO-tilbudet.

At månedsprisen er 700 kroner lavere enn kommunens alternativ, har nok litt å si for ordningens popularitet.

— Dette er ikke noe overskuddstiltak, men ordningen finansierer seg selv, sier Pedersen.

Han forteller at de fleste av barna som går hos dem har sluttet hos kommunen.

— Kun ytterst få har vendt tilbake, sier han.

Pedersen forteller at de har fått flere henvendelser fra andre idrettslag som vurderer å starte tilsvarende ordninger.

— Dette kommer det nok til å bli mer av, sier han.