Det opplyser geolog Geir Bertelsen i selskapet Noteby, som i går var på ny befaring i Teigane. Han mener det er mulig å rassikre stedet på en forholdsvis rimelig måte.

— Det er bare snakk om å fjerne samlingen av blokker som ligger igjen. Det er ikke så mye, og kan gjøres med en gravemaskin. Så må terrenget og morenemassene planeres, plastres og erosjonssikres, sier geologen.

— På den andre siden må tilsvarende gjøres, men her er det problemer med erosjon i morenen. Her kan det bli aktuelt med forsterkninger av muren, og arbeidet vil bli mer omfattende, sier Bertelsen, som mener det ikke er tilrådelig for familiene å flytte tilbake før området er sikret.