– Retningslinjene må endres. Vi vil ha lov til å kunne stoppe dem når de gjør noe som kan skade dem selv, sier Arne Bjorøy og Willy Tveit.

De har til sammen nesten 30 års erfaring som fosterforeldre. De har tatt imot ungdom som ikke har funnet seg til rette i vanlige fosterhjem, og tilbyr såkalt forsterkede fosterhjem i sine boliger på Sotra. Der har de hatt ungdommer med atferdsproblemer ut over vanlige fosterbarn; unge som blant annet utagerer, ruser seg, rømmer.

– Vi er jo glad i dem

– Vi har fått et viktig oppdrag, men må utføre det med hendene bundet på ryggen, sier Bjorøy.

Bjorøy og Tveit understreker at de jobber med flotte ungdommer, som har fått en dårlig start på livet. Men det gir også utfordringer. Derfor etterlyser de klarere og videre regler for når de kan gripe inn med tvang. Ofte føler de at eneste «lovlige» alternativet er politiet.

– Hvorfor ikke ringe politiet da?

– De vil ikke nødvendigvis rykke ut. Dessuten vil det ødelegge ungdommenes tillit om vi ringer politiet i hytt og pine. I tillegg kan de få det på rullebladet, noe som kan ødelegge for dem senere. Vi er jo glade i dem, sier Bjorøy.

«Vis at du bryr deg»

Bjorøy og Tveit er svært frustrerte over begrensningene.

– Vi vil ha lov til å behandle barna som våre egne. Vi vil kunne stoppe dem når de gjør noe dumt.

De mener at mange ungdommer også ønsker å bli stoppet.

– En jente som hadde stukket av sa det slik: «Jeg vil ikke sitte i busskuret hele natten. Jeg vil du skal hente meg, selv om jeg protesterer og må bæres inn i bilen. Jeg vil at du skal ta meg med hjem og gi meg varm kakao på kjøkkenet og vise at du bryr deg», sier Bjorøy.

– I dag har vi bare lov til å anbefale dem å sette seg inn i bilen.

De presiserer at det ikke er ansatte i barnevernet de kritiserer. Det er politikerne og ledelsen i Bufetat.

– Det er de som lager retningslinjene.

– Retningslinjene gode nok

Leder for Fosterhjemstjenesten Bergen, Per-Ståle Theodorsen, påpeker at de får få tilbakemeldinger om dette.

– Det brukes lite tvang i fosterhjem. Det har aldri kommet noen og sagt at de vil ha andre eller flere retningslinjer. Men de ber om mye veiledning, sier han.

Hvilke retningslinjer finnes for bruk av tvang i fosterhjem?

– Det finnes retningslinjer for fosterforeldre. Men det står ikke noe om bruk av tvang der. Vi synes det er godt nok det vi har. Det er ikke behov for endring. Fokus er heller opplæring og veiledning av fosterfamilier. Og å matche barn med de rette familiene, sier han.

ØDELEGGE TILLITEN: Fosterfedrene Willy Tveit (til v.) og Arne Bjorøy vil ha lov til å bruke makt, istedenfor å ringe politiet. – De vil ikke nødvendigvis rykke ut. Dessuten vil det ødelegge ungdommenes tillit til oss om vi ringer politiet i hytt og pine. I tillegg kan de få det på rullebladet, noe som kan ødelegge for dem senere. Vi er jo glade i dem, sier Bjorøy.