Åtte dager etter at høringsfristen gikk ut, og seks dager etter at SV krevde sjøkabel, bestemte regjeringen seg. Det blir luftspenn gjennom Hardanger, nøyaktig slik vedtaket lød siden 2. juli 2010.

— Føler du at du har satt deg grundig nok inn i de nærmere 1000 sidene med dokumenter som er kommet på bordet den siste måneden?

  • Vi er mange som har lest. Vi har gått grundig gjennom både de fire rapportene og de 36 høringsuttalelsene. Hadde det kommet frem vesentlig nytt ville vi tatt hensyn til det, sier olje- og energiministeren.

Mener Riis-Johansen lyver

Det var en tydelig lettet Terje Riis-Johansen som i går kunne bekrefte at beslutningen fra i sommer lå fast.

  • Og nå er den endelig, la han til.

Hans departement har vært gjennom en hektisk prosess, men konklusjonen han trakk i går var den samme som den varme fredagen i fjor sommer.

  • At regjeringen bare bruker fem-seks virkedager på å behandle 36 høringsuttalelser, er en klar illustrasjon på at de umulig kan ha satt seg grundig inn i verken rapportene eller høringsuttalelsene, sier daglig leder Klyve Gulbrandsen i Bevar Hardanger.

Ministerens påstand om at alle innspill er grundig behandlet, har han ingen tro på.

  • Dette har kun vært et spill for galleriet. Jeg har ingen tiltro til departementet, og Riis-Johansen snakker ikke sant når han sier at det ikke kom frem nye momenter i høringsuttalelsene.

Ferdig i 2012

Riis-Johansen avviser at det hele hadde vært et spill for galleriet.

  • Vi har fått et utvidet kunnskapsgrunnlag for vår beslutning, sier han.

Argumentene fra i sommer er de samme som i dag: Bergensregionen trenger mer kraft, raskt. Alle andre alternativer er utelukket, enten på grunn av tid, pris eller usikkerhet.

Nå garanterer han at luftspennet fra Sima til Samnanger er ferdig ved utgangen av 2012.

På spørsmål fra BT om det var hele regjeringen, inkludert SV som sto bak, svarer Riis-Johansen:

— Konstitusjonelt sett ligger ansvaret hos meg, men hele regjeringen har vært involvert.