• Jeg forstår godt at det er en stor belastning når forsikringsselskapene spør og graver om detaljer, men selskapet trenger disse opplysningene for å komme frem til riktig konklusjon.

Det sier direktør Preben Sandborg Røe i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

Han avviser at den nitide spørsmålsstillingen fra forsikringsselskapene grenser til trakassering, mens syns selv det er sterkt beklagelig når slike saker ender i retten.

— Da endrer saken karakter, til å bli advokatmat. Det medfører en enorm belastning for den skadelidte. En kan selvsagt stille spørsmål om de juridiske metodene kan gå for langt, men det kommer mye an på hva som er akseptert innenfor den enkelte domstolens vegger, sier han.

Sandborg Røe avviser bestemt at forsikringsselskapene kaldt og kynisk beregner når en saksøker er så nedkjørt at vedkommende vil godta et forlik.

— Det ville være det samme som å skyte seg selv i foten Når selskapene tilbyr en løsning, skjer det ofte på bakgrunn av en ny vurdering basert på nye opplysninger. Det hender også at selskapene rett og slett gir seg og vil kjøpe seg ut av saken for å unngå en ny og belastende rettsrunde, sier Røe.

FNH-direktøren understreker at de fleste av kundene er godt fornøyde med forsikringsordningene sine, men han beklager sterkt at tilliten til forsikringsbransjen blant enkelte er så liten.

— Det er viktig å huske på at vi driver butikk, ikke med trygd. Vi jobber hardt for å gi kundene våre best mulig oppfølging, og for at de skal få sin rettmessige erstatning. Men vi må også ta hensyn til de andre kundene våre, de som faktisk betaler inn pengene som vi betaler ut, sier direktør Røe.