MONA HØGLI

I dag er det fylkesmennene som tar imot og behandler søknader om voldsoffererstatning. Fylkesmann Svein Alsaker sier svært mange oppsøker fylkesmannens jurister for å få råd og veiledning.

Vanskelig livssituasjon – Dette er mennesker i en svært vanskelig livssituasjon. De har opplevd overgrep av ulike slag og mange av dem er ressurssvake. Som regel omfattes ikke søknad om voldsoffererstatning av ordningen med fri rettshjelp, derfor har mange behov for å kunne oppsøke et offentlige kontor for å få hjelp til å søke erstatning. Selve søknaden er ikke komplisert å fylle ut, men kravet skal underbygges og ofte må det suppleres med uttalelser fra sakkyndige, sier Alsaker.

Lik behandling Justisdepartementet sendte før jul ut et høringsnotat med forslag om å opprette et sivilrettsdirektorat som skal overta både ansatte og oppgaver fra Justisdepartementet og fylkesmennene. Begrunnelsen for å sentralisere behandlingen av søknadene om voldsoffererstatning er å sørge for lik behandling av alle. Svein Alsaker mener dette likhetsprinsippet blir ivaretatt ved at de som får avslag kan anke til den sentrale Erstatningsnemnda for voldsofre.

– Dersom alle landets fylkesmenn mister den kompetansen de har om voldsoffererstatningsordningen, vil det bli svært vanskelig å få hjelp for dem som trenger det. Rettssikkerheten svekkes, sier Alsaker.

I dag er 200.000 kroner det maksimale beløpet som kan utbetales i voldsoffererstatning. Stortinget behandler nå forslag om en egen lov om voldsoffererstatning hvor blant annet maksimalbeløpet heves til en million kroner.