Det har vært mange diskusjoner blant lærere og elever på St. Paul de siste dagene om overgrepssaken fra den katolske kirke i Trondheim.

— I kristendomstimen i dag tok jeg frem en del avisartikler og snakket med elevene. Jeg opplever at de har et behov for å snakke om denne saken nå, sier kapellan Lukas Lorf Wollesen (42)

Pinlig for kirken De siste dagenes avsløringer har han opplevd som svært pinlig for kirken.

— Det som har skjedd gjør jobben som prest vanskeligere. Det blir skapt mistenksomhet og det blir mer problematisk for meg som prest å ha et naturlig forhold til barn og unge, sier skolepresten.

Han sier også det er alvorlig når prestene og biskopene ikke selv lever etter kravene de anbefaler andre å leve etter.

— Selv om dette bare dreier seg om et fåtall, så skaper de problemer for oss alle, sier presten.

Elevene i skolegården på St. Paul reagerer også sterkt på avsløringene de siste dager.

— Jeg fikk sjokk da jeg hørte om overgrepene. Kirken skal jo være hellig, og så skjer dette. Jeg hadde ikke trodd at noe slikt ville skje i Norge, sier 8.-klassingen Thu Nguyen.

Roystan James (14) sier at saken trolig vil skape problemer for kirken med å få folk til å konvertere.

— Når en biskop som skal være forbilde for andre gjør noe slikt, så gjør det at folk mister tillit, sier 14-åringen.

Elevene bt.no har snakket med, understreker likevel at de selv ikke har mistet troen på kirken.

— Det er ikke prestene og biskopene som er de viktigste for troen. Vår tro er på Gud og Jesus, sier Clayton Clement (13)

-Vill forbannelse Ronny Michelsen, rektor ved St. Paul, sier at overgrepssakene rokker ved grunnvollene i kirken.

— Vi har hatt mange samtaler om hvordan vi skal møte spørsmål fra elevene. Det de lurer på er: Hva vil folk utenfor tro om katolikker nå når dette kommer frem, sier Michelsen.

— Vi opplever likevel at elevene føler seg trygge både på prestene i kirken, skolepresten og lærene som jobber her, sier rektoren.

Tidligere rektor ved skolen, Gjermund Høgh, sier at han føler seg personlig krenket som katolikk av det som har skjedd.

— Jeg føler både dyp fortvilelse og vill forbannelse. Overgrep mot barn er noe av det verste et menneske kan gjøre. Det er et stort tillitsbrudd. Det som gjør meg så sint, er at noen av disse personene som har begått overgrep ikke bare har gjort det en gang, men kanskje flere hundre ganger, sier Høgh.

Omdømmesmell

-Du trenger ikke være professor i markedsføring for å skjønne at den katolske kirken nå får seg en omdømmesmell, sier Helge Thorbjørnsen, professor ved NHH.

Den katolske kirke har fremstått som utydelige og unnvikende når de har visst om overgrep uten å anmelde dem, mener han. Historien med lignende overgrepssaker fra utlandet bidrar til å forsterke krisen for den norske katolske kirken.

Likevel mener Thorbjørnsen det finnes sympatiske trekk ved kirkens krisehåndtering. Offeret i saken mot Georg Müller ønsket selv ikke å anmelde.

— Det er vanskelig i ettertid å kritisere at de tok hensyn til offerets ønsker i en slik sak. Det fremstår som sympatisk gjort, sier Thorbjørnsen.

Han synes det er for tidlig å felle en endelig dom over krisehåndteringen. I dag er det bebudet en pressekonferanse i Oslo.

— For å komme best mulig ut av krisen, må kirken vise at de er helt transparente og legge alle kort på bordet. De må vise hva de har tenkt å gjøre for dem som er skadelidte, sier Thorbjørnsen.

VILL FORBANNELSE: - Jeg føler både dyp fortvilelse og vill forbannelse, sier Gjermund Høgh (til h.), skoleråd i Oslo katolske bispedømme. Til v. rektor Ronny Michelsen.