• Det er ikke lov å bruke alder som kriterium for ansettelse, sier Edle Utaaker i Arbeidstilsynet.

BTV fortalte i går om at CityMaid har annonsert etter rengjørere med både øvre og nedre aldersgrense. Selskapet er en av konkurrentene som slippes til på markedet når hjemmehjelptjenesten i Bergen skal konkurranseutsettes.

— Hjemmehjelperne i Bergen har høyere gjennomsnittsalder enn dem de skal konkurrere med til høsten, og med tungt fysisk arbeid, som rengjøring er, kan de få problemer med å få oppdrag, sier Edle Utaaker, prosjektleder i Arbeidstilsynet.

Alder: 23-45 år

« Hyggelig hjelp søkes snarest til rengjøring hos eldre. (...) Alder: 23-45 år» står det på CityMaids egen hjemmeside.

— Ifølge arbeidsmiljøloven er det forbudt å diskriminere på grunn av alder, sier Edle Utaaker, prosjektleder i Arbeidstilsynet.

— Å annonsere etter aldersgrupper som de gjør i den utlysingen, er ikke tillatt, sier Utaaker.

— Vil dere gjøre noe for å stoppe denne annonseringen?

— Vi har ikke påleggskompetanse, det vil si at vi ikke kan gripe inn her. Dette kan kun tas opp i en privatrettslig sak, enten fra arbeidssøkere som føler seg diskriminert eller fra fagorganisasjonene. Men CityMaid har altså ikke anledning til å annonsere på denne måten, sier hun.

— Vi vil om nødvendig ta dette opp med dem, sier Utaaker.

Vil fjerne annonsen

Da Bergens Tidende tar kontakt med CityMaids ledelse, lover de raskt at denne annonsen skal bort.

— Det er ikke vår intensjon å diskriminere på alder, annonsen som står på våre nettsider er gammel, og er fra før det ble ulovlig å diskriminere på alder, sier markedsansvarlig Charlotte Sagvik i CityMaid.

Hun presiserer at byrået faktisk ønsker seg godt voksne medarbeidere, og forteller at deres eldste hjemmehjelp hittil var 75 år gammel.

— Utlysingen vi har gjennom Aetat viser ikke til alder, og vi vil gjerne ha godt voksne hos oss hvis vi skulle få oppdrag fra Bergen, sier hun.