– Arbeidstilsynets forskrift om dykking omfatter kun tilfeller der dykkeren får tilførsel av luft. Det fikk ikke dykkeren i dette tilfellet, sier Tor Fjelldal, seniorinspektør i Arbeidstilsynet.

Likevel bestemte de i samråd med politiet seg for å behandle ulykken som en arbeidsulykke.

– Det er en kjent risiko ved den typen fridykking de bedriver, og det ligger til grunn for rutinen de har etablert med beredskap og overvåking. Vi fant ikke grunnlag for pålegg i denne saken – slik vi oppfatter det har beredskapen fungert slik den skulle, sier Fjelldal.