— Tvinges til lovbrudd på sykehjem - Vi går hele tiden i frykt for om det vi gjør er tillatt eller ikke, sier sykepleier og sosiolog Eirik Nygård (35). Han har ført sin egen jobbdagbok.

Sykepleieren hevder han i likhet med de fleste andre «hoppet i stolen» da rikspressen trykket avdøde Solveig Skinnarlands rystende dagboknotater fra sine siste dager på privatdrevne Risenga sykehjem i Asker. Men Skinnarlands beskrivelser om personaltabber, vantrivsel og vanskjøtsel er bare én side av debatten, mener Nygård, som sier han og kollegene daglig bryter regelverket under stell av pasienter.

Påtvunget bleieskift

— I dag glemte jeg å gi en pasient medisin. Hun fikk den et par timer senere. Det skjedde fordi det var et vanvittig trøkk. Det var en mindre tabbe, de livsviktige tingene går på skinner, men det skal ikke skje, sier Eirik Nygård som bl.a. skriver følgende om en nattevakt:

(...) Jeg går en runde for å se om de gamle lever. Alt vel bortsett fra fru Olsen. Hun bader i sin egen avføring fra hofte og ned. Hun fryser når jeg løfter dynen for å vaske henne. Hun begynner å rope. «Du voldtar meg, du voldtar meg!». Hun har tråkket av seg langunderbukse og bleie. Avføringen under bena er størknet. Også det som er under fingerneglene. Hun tviholder på sengehesten mens hun roper «La meg være i fred - ikke voldta meg!». Hun er liten, men sterkt. Jeg må skifte laken under henne. Så ringer fru Nilsen på rom 7. Hun sier hun må skifte bleie. Det må vente. Min kollega har hørt ropene og lurer på om noe er galt. Vi må bruke krefter for åpne fru Olsens hender som strammer seg rundt sengegjerdet. Per definisjon bryter jeg loven flere ganger under stellet. Jeg er en overgriper. Jeg kan fremdeles høre fru Olsens rop ut på gaten når jeg går hjem. Fru Nilsen sovnet fra den våte bleien.

Plaget av samvittigheten

— Mine pasienters dagbøker ville svingt fra himmelen til helvete. Solveig Skinnarlands opplevelser må tas på alvor, men det blir feil når politikerne bruker dette til å generalisere. God sykepleie kan aldri defineres av politikernes moraldirrende pekefingrer og deres forenklede virkelighetsoppfatning, sier Nygård.

Sykepleieren avla hovedfageksamen i sosiologi på Universitetet i Bergen i 2001, men har valgt sykepleierjobb på Bergen Røde Kors Sykehjem og Mildeheimen, avdeling Korskirkehjemmet. Nygård presiserer overfor BT at han uttaler seg som privatperson, ikke på vegne av sine arbeidsplasser.

— For å overholde taushetsplikten er personene i dagboken anonymisert og episodene gjort ugjenkjennelige. Men alle opplevelsene er selvopplevd. Vi har konstant dårlig tid og må gå på akkord med idealene våre. Veldig mange har dårlig samvittighet. Vår jobb er å se til at beboerne får dekket sine fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov, men vi har knapt ressurser til å kartlegge behovene.

— Hva er løsningen?

— Flere stillinger og høyere lønn for å rekruttere flere med fagkompetanse. Dessuten må man kunne mer om relasjoner mellom pasient og pleier

- Idealene ikke realiserbare

Debatten om dårlige holdninger blant pleierne finner Nygård betenkelig.

— Hvis dårlige holdninger er lik dårlig pleie må politikerne gå i seg selv. Det er de som bevilger pengene. Det er politikernes holdninger og valg som kommer til uttrykk i eldreomsorgen. Det er utrolig frekt å påstå at nyutdannete sykepleiere ikke vil jobbe i eldreomsorgen fordi det ikke er «kult» nok! At ikke nyutdannete tar jobb i eldreomsorgen kan ha sin årsak i at idealene man lærer på skolen ikke lar seg realisere. Eller man kan ha andre yrkesmessige interesser. Det er altfor enkelt å skylde på pleiernes holdninger, bemerker Nygård.

(...) Jeg kjøpte VG på vei til jobb. En eldre dame har skrevet dagbok om sine siste dager. Solveig Skinnarland. Endelig, tenker jeg. Endelig kommer dette ut og frem. Men så lurer jeg: hva er det jeg egentlig vil skal komme frem? Jeg er ikke sikker. Og så tenker jeg på dem som er ansvarlig for pleien hennes. Hvordan kunne dette skje? Skjer det andre steder? Er jeg ansvarlig for noe lignende (...) Hvordan ville mine pasienters dagbøker sett ut? Stakkars neste pleiearbeider som blir dradd gjennom tabloidpressens definerende klør for å eksemplifisere de elendige tilstandene i Norges helsevesen. Håper det ikke blir meg.

SYKEPLEIERENS DAGBOK: - Når du har med mennesker i livets slutt å gjøre, har du en fantastisk sjanse til å utføre veldig god sykepleie. Men politikerne må legge forholdene til rette for oss, sier sykepleier og sosiolog Eirik Nygård (35). Han etterlyser en mer nyansert eldredebatt.<br/>Foto: EIRIK BREKKE