• Mennesker som er blitt stemplet som besatte trenger ofte år på å komme seg igjen, sier Ole D. Hagesæther.

Som sjelesørger har han møtt mennesker som har fått det vanskelig etter å ha vært i kontakt med menigheter som er opptatt av onde ånder.

— Jeg har opplevd det som svært komplisert å hjelpe dem i etterkant. Uttrykket demonutdrivelse er i seg selv så belastende at det ofte krever flere år med sjelesorg for å få disse menneskene på rett kjøl igjen, sier biskopen.

Hagesæther råder prester og sjelesørgere til å være ytterst forsiktige, dersom de kommer i kontakt med noe de tror kan være onde ånder.

— De bør ikke gjøre noe som helst før de har vært i kontakt med psykiatere og erfarne sjelesørgere, sier han, og karakteriserer frimenighetenes praksis med demonutdrivelse som uheldig.

— Jeg kjenner meg ikke igjen i måten menigheten behandler dette på. Det er lett for at de som i utgangspunktet har det vanskelig får revet opp gamle sår, sier biskopen.

Psykiater og teolog Atle Roness har skrevet bok om demonbesettelse, og mener at slik virksomhet kan legge sten til byrden for mange psykisk syke

— En del mennesker med psykiske lidelser føler ofte at de er besatt av onde ånder. En demonutdrivelse vil veldig ofte forsterke følelsen av å være i den ondes besittelse, og det er uheldig.

Roness, som nå er professor på Haukeland universitetssykehus, har hatt flere pasienter som har opplevd demonutdrivelse.

— Dette er som regel mennesker som i utgangspunktet har store problemer med seg selv. Selv om menighetene ønsker å hjelpe dem mener jeg det er betenkelig å foreta slike utdrivelser, sier han til BT.