— Vi må være helt trygge på at sjømaten på Torget ikke blir eksponert for smitte eller forurensning som gjør at folk blir matforgiftet, sier Mortensen.

— Kan det skje?

— Ja. Det er minst to muligheter, og det må vi gjøre noe med. Bakterier og virus fra kloakkutslipp kan komme gjennom sjøvannet til kummene, eller nærgående fugler kan bringe smitte med seg, enten det er måker, kråker, duer eller spurver. Fuglene tror jeg vi kan holde borte med en form for overbygging av salgsbodene, sier han .

Matvaresikkerhet

Stein Mortensen har en kronikk i dagens BT der han skriver om matsikkerhet og omsetningen på Torget. Mortensen er spesialist på området smittespredning i oppdrett av skjell og fisk, og har i tillegg arbeidet med sjømatkvalitet - blant annet gjennom utgivelsen av flere kokebøker.

— Hvorfor skriver du denne kronikken?

— Jeg er opptatt av Torgets ve og vel, og har derfor meldt meg inn i Torgets venner.

— Men helt frem til 1990 gikk all kloakken urenset i Vågen, og det var jo fiskekummer den gangen også, uten vannrensing?

— Ja, det er riktig. Men i dag er det absolutte krav om at matvarer og kloakk ikke skal komme i kontakt med hverandre. For torsken som svømmer i kummene er det ikke så alvorlig om det kommer et kloakkutslipp ut i Vågen sånn av og til. Fisken tåler det, og den blir dessuten kokt eller stekt før vi spiser den. Det tar knekken på bakteriene. Men det estetiske er en annen sak, bare muligheten for kloakk i vannet gjør oss skeptiske. Og hva hvis rensingen ikke er tilstrekkelig, hva om den stopper opp? UV-lampen kan slukne eller effekten kan bli redusert på andre måter. Her er det viktig at Mattilsynet går grundig gjennom alle forhold på nytt, men det har de jo også lovet etter det jeg har lest, sier Stein Mortensen

- Høy yrkesstolthet

— Når det gjelder skjell er det det et generelt forbud mot å gjenutsette dem i vann etter at de er pakket fra leverandøren. Skjell, enten det er blåskjell, kamskjell eller østers, filtrerer vannet. Skulle noen virus passere rensingen før vannet kommer i kummene på Torget, blir dette tatt opp i kjøttet, og jeg tror ikke rensingen her nødvendigvis klarer å fjerne alle virus, sier spesialisten i smittespredning.

Stein Mortensen stiller gjerne opp for å få Torget tryggere.

— Både jeg og mange andre i vårt fagmiljø vil gjerne hjelpe til for å gjøre forholdene bedre, det gjelder både det som ligger på disken og det som er oppi fiskekummene. Men vi vil helst ikke blande oss inn hvis det blir oppfattet som utidig, og vi har ingen ønsker om å ødelegge for Torget eller torghandlerne. Men vi er også nødt til å si ifra hvis noe ikke er som det burde. Selv kjenner jeg mange av torghandlerne, jeg hilser på dem hver dag og snakker ofte med dem når jeg sykler forbi. Jeg vet at mange av dem har høy yrkesstolthet, men vi kan ikke forlange at de skal være ansvarlig for og ha spesialkompetanse på eksempelvis vannkvaliteten i kummene. Sånne forhold er det Torget AS som må gripe tak i, i samarbeid med Mattilsynet, sier Mortensen.

Og slår til med følgende tilbud:

-Hvis de føler at de mangler kompetanse, må de bare ta kontakt med fagmiljøene i Bergen. Her sitter det enormt mye kunnskap, og vi skal gjøre hva som helst for å hjelpe til.