• Det vi ser i denne saken kan være toppen av et isfjell.

Det frykter Lise Kvinnsland som er Norunn Marøy Lunds advokat.

Ut fra det hun har fått kjennskap til gjennom arbeidet med å løse tvisten mellom Lund og Gyldenpris borettslag, er hun redd for at helseskader forårsaket av fuktproblemer og muggsopp i leiligheter og hus i Bergens-området er et stort problem.

— Men mange er nok ikke klar over at de helseplager de sliter med kan skyldes påvirkning av giftig muggsopp, sier hun.

— Bevisstheten og kunnskapen omkring helseskader som muggsopp kan forårsake, er for dårlig, mener advokaten.

— Byggtekniske fagfolk og mikrobiologer krangler om hvordan soppen skal uskadeliggjøres. Det synes også å være mange «eksperter» som vil tjene penger på dette området. Taperne blir beboerne.

Også helsevesenet svikter. De som blir syke etter å ha blitt utsatt for giftig muggsopp, kan oppleve at de enten ikke blir tatt alvorlig eller at de blir sendt fra lege til lege uten at noen finner ut hva som feiler dem, sier Kvinnsland.

Hun mener det ikke er tvil om hva som har forårsaket Norunn Marøy Lunds problemer.

— Jeg venter bare på et endelig standpunkt fra borettslaget. Dersom borettslaget ikke erkjenner ansvar i denne saken, må vi gå rettens vei, sier hun.