• Dykking etter omkomne er ikke dagligdags kost for meg. Det har vært givende, men jeg er glad for at det er ferdig, sier "Rocknes"-dykker Gisle Espeland.

Til daglig jobber han med å legge ledninger på havbunnen, bygge kaier og lignende for dykkefirmaet IMC Diving. Men det dramatiske forliset i Vatlestraumen 19. januar snudde opp-ned på 31-åringens arbeidssituasjon.

100 dykk

Etter at søket etter omkomne ble avsluttet i går, møtte i dag Espeland, redningsdykker Kjell Tore Olsen og hele redningsledelsen media for å oppsummere inntrykkene. De 21 i dykkerteamet gjennomførte til sammen nærmere 100 enkeltdykk på gjennomsnittlig én time. Elleve omkomne ble hentet ut av skipet, slik at det nå bare er to som fortsatt er savnet av de 18 som omkom.

— Folkene våre har gjort en fantastisk jobb, og dykkingen ble hele tiden utført under trygge forhold. Det skyldes at vi gjorde en svært grundig jobb med forberedelsene, sier leder for redningsdykkerne i Bergen Brannvesen, Leif Linde. Både han og brannsjef Helge Eidsnes sa seg tilfreds med resultatet av aksjonen, som har kostet rundt 2,5 millioner kroner.

Mens redningsdykkerne er vant til å hente opp omkomne som har ligget under vann er stund, fikk de sivile dykkerne som deltok en helt spesiell opplevelse. Dykkerfirmaet IMC Diving var med på redningsarbeidet etter "Rocknes"-forliset helt fra selve ulykkeskvelden.

- God følelse

— Den kvelden var jeg om bord i dykkerskipet "Flekkerøy" og deltok i arbeidet med å få ut de tre filippinerne fra maskinrommet. Det var en av de største opplevelsene jeg har hatt da de tre kom ut. Det gjør at jeg har en veldig god følelse for jobben vi gjorde med "Rocknes", forteller Gisle Espeland.

Under dykkingen på Ågotnes var oppgaven hans å skjære hull i skroget og rydde vei inne i "Rocknes". Han opplevde å finne omkomne inne i vraket og deltok i arbeidet med å få de døde til overflaten.

— Omfanget gjør inntrykk. Jeg har jobbet i Viking redningstjeneste og hentet opp døde før, men ikke så mange på en gang, sier Espeland.

Fant datautstyr

Politimester Vidar Refvik opplyste på dagens pressekonferanse at dykkerne også har hentet ut datautstyr og logger fra "Rocknes". Politiet håper dette utstyret skal gi nye opplysninger om hva som skjedde med skipet i minuttene før det kantret i Vatlestraumen.

- GLAD DET ER OVER: Arbeidsdykker Gisle Espeland jobber i IMC Diving.
Eirik Brekke
I VRAKET: Politiet frigjorde i dag dette bildet fra dykkingen i "Rocknes". Bildet viser en av dykkerne på vei inn en dør.
POLITIET