«PSTs prioriteringer må (.) sees i lys av rammeverk, styringssignaler og trusselvurderinger», skrev PST-sjef Janne Kristiansen til justisministeren i oktober.

Det Politiets sikkerhetstjeneste ikke prioriterte, var å følge opp et Breivik-tips fra antiterrorprosjektet Global Shield.

PST er direkte underlagt Justisdepartementet. Departementet avviser at styringssignalene var til hinder for at PST kunne prioritere listen Breivik sto på.

«Det PST-sjefen redegjør i sitt brev av 27.10.2011 går på intern arbeidsmetodikk. Dette ligger innenfor PST sitt ansvar og myndighetsområde», skriver informasjonsrådgiver Andreas Lorange i Justisdepartementet i en e-post.

— Rekke av uklarheter

Både Høyre og Venstre stusser over forskjellene.

— Enten tar noen feil, eller så snakker de forbi hverandre, eller så er dette en ytterligere tildekkingsmanøver fra Janne Kristiansens side, sier André Oktay Dahl, som sitter i justiskomiteen for Høyre.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier det er en motsetning mellom hva PST-sjefen skrev og hva Justisdepartementet sier.

— Det føyer seg inn i rekken av uklarheter om ansvarsforhold og tolkning av regelverk som PST-sjefen har gått ut med. Det gjør at justisministeren må avklare hva som er PST-sjefens ansvar, og om PST-sjefen har forståelse for det ansvaret, sier Grande.

Ryddejobb

Dahl mener det er fullstendig uholdbart at PST og Justisdepartementet tolker prioriteringen så forskjellig.

— Her har man en jobb å gjøre for å rydde opp. Departementet har ikke god nok kontroll på hva PST gjør, og PST har ikke god nok kontakt med departementet. Uansett er det uakseptabelt. Nå er det viktig at komiteen får full klarhet i alle sider ved PSTs arbeid, sier Dahl.

Han mener det er en bevisst misforståelse eller – i beste fall – uklar kommunikasjon.

— Det er usannsynlig at den politiske ledelsen i departementet ikke kjenner til styringssignaler som er gitt til PST. Det er også merkelig hvis PST mener å ha fått styringssignaler som ikke finnes, sier Dahl.

I dag eller i morgen

Etter at BT avslørte at PST faktisk hadde lov til å registrere Breivik, er Janne Kristiansen og PST bedt om å gi en utfyllende rapport så snart som mulig. Rapporten skal omhandle hva PST visste om Breivik og hva de kunne gjøre, og kommer trolig i dag eller i morgen. Kristiansen landet på Gardermoen i går, etter at hjemreisen fra USA ble fremskyndet over en uke. PST-sjefen ville i går ikke gi kommentarer til mediene.

Massiv kritikk

Kristiansen har fått mye kritikk for sine ulike forklaringer. Tre dager etter terroraksjonen sa Kristiansen at PST ikke hadde lov – og ikke mulighet – til å registrere Anders Behring Breivik. Det hadde de, noe både PST og eksperter har bekreftet overfor BT.

Mens Kristiansen i september sa at PST sjekket ut det de kunne om Breivik, var forklaringen i brevet måneden etter at PST ikke prioriterte oppfølgingen av slike tips.

Siden har PST-sjefen blitt møtt med mye kritikk for sine ulike forklaringer. Et flertall på Stortinget har bedt om at Kristiansen møter i høring i Stortingets 22. juli-komité.

BT fikk i går ikke kontakt med PSTs informasjonsavdeling.