• Karakterer alene forteller ikke om en skole er god eller dårlig. Å rangere skolene på denne måten blir altfor enkelt, sier FAU-leder på Åstveit skole, Øivind H. Solheim.

FAU-lederen innrømmer at han reagerte med skuffelse da han fikk vite at Åstveit skole hadde det laveste karaktersnittet av alle bergensskolene.

— Min første reaksjon var at dette var trist. Men jeg har tenkt gjennom det og funnet ut at tallene sier lite eller ingenting om hvordan det egentlig er å gå på Åstveit skole, sier Solheim.

Han mener man bør se på flere sider av skoledriften før man avgjør om en skole er dårlig, middels eller god.

— Sykefraværet, samarbeidsforholdet mellom rektor og lærere, rektors pedagogiske ledelse, ansettelsespolitikk, det psykososiale miljøet og rektors økonomiske disposisjoner er noen av de momentene som burde vært med dersom man virkelig skulle si noe om hvor god den enkelte skole er, sier Solheim.

Han mener det kan være svært uheldig at karaktersnittet offentliggjøres på denne måten.

— Tallene gir ikke skolene noen konkret pekepinn om hva skolene bør gjøre for å forbedre tallene. Jeg er redd det kan føre til at enkelte lærere er «snillere» med karakterene for å bedre skolens rykte. Dessuten kan skolene som havner lavt nede få stempel som dårlige skoler. Det er det ingen som er tjent med, sier han.

Datteren Ragne Solheim (15) er elev i 10. klasse på skolen. Hun trives på skolen, men mener mye kunne vært gjort bedre.

— Vi må hele tiden ha vikarer i stedet for de faste lærerne. I fjor høst hadde vi fem forskjellige vikarer i gym, men det var enda verre i fjor vår. Da hadde vi fem forskjellige engelsklærere på en måned, sier hun.

15-åringen synes ikke noe om at karakterene offentliggjøres og skolene rangeres.

— Åstveit har fra før rykte på seg som en «taperskole». Det blir helt sikkert ikke bedre av at karakterene offentliggjøres, sier hun.

<b>SIER LITE:</b> FAU-leder på Åstveit skole, Øivind H. Solheim mener karakterene sier lite om hvorvidt en skole er god. Datteren Ragne Solheim (15) er elev ved skolen. Hun er redd offentliggjøring av karakterene skal føre til at skolen får enda dårligere rykte.
FOTO: TOR HØVIK