JENNIFER FOSSNES

— Sjåføren tastet inn 300 kroner med en gang vi kom inn i bilen, sier Eirik B. Tenfjord, som stusset over den høye prisen.

Det var en fredagskveld at vennegjengen på ni bestilte en minibuss fra Bergen Taxi fra Haugeveien på Nordnes til utestedet Agora. Strekningen er under én kilometer, og turen skal koste minstepris, 210 kroner. Da passasjerene gikk inn i drosjen, så de at taksameteret lå på 129 kroner. Dette endret sjåføren raskt.

Tenfjord spurte om å få se prislisten, og sjåføren tok opp en perm, bladde i den og la den fra seg.

— Da jeg igjen ba om å få se prislisten, sa sjåføren at vår tur ikke var oppgitt, og at det ikke var noen vits i å få se listen, sier han.

Ikke Bergen Taxis ansvar

Alle drosjer plikter å oppbevare prisliste i bilen og at dette skal vises ved oppfordring.

Markedssjef Dag Birkrem i Bergen Taxi tror at sjåføren bevisst har svindlet passasjerene.

— Det ser ut som det har vært overprising. Både distanse og tidspunkt tilsier at prisen skulle vært 210 kroner, sier Birkrem.

— Ansvaret ligger på drosjeeier, men det er vår oppgave å beklage, sier han.

Bergen Taxi har nå bedt drosjeeieren, som har ansettelsesansvar for sjåføren, om forklaring. Birkrem tror at Tenfjord har en god sak, og hevder at det skal en del til for at sjåføren skal bortforklare dette.

- Merkelig system

Det er samferdselsdepartementet som gir drosjeløyve til eiere, som igjen må finne sjåfører. Bergen Taxi formidler bare turene. Birkrem syntes dette systemet er merkelig, og skulle gjerne hatt det endret.

— Betyr det at dere ikke har kontroll over hvem det er som kjører for dere?

— Det stemmer. Systemet er sånn at vi ikke kan utelukke sjåfører som avviker fra standarden, sier Birkrem.

Avdelingsdirektør Arnfinn Øen i Samferdselsdepartementet, sier at det bare er sånn det er organisert. Hvis sjåførene gjør alvorlige lovbrudd, kan sjåføren miste kjøreseddelen. Øen mener at det må mer til enn å stjele 90 kroner for at dette skal skje.

Eirik B. Tenfjord registrerte ikke drosjenummeret, og det har derfor ikke lyktes BT å få tak i den aktuelle sjåføren.