• Jeg unner en by som Bergen hver eneste krone den får ekstra, men vi kan ikke forsvare at småkommuner skal blø av den grunn.

OLAV GARVIK

Det sier Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) som er leder i Stortingets kommunalkomité.

Kommunene går fra vondt til verre neste år, ifølge regjeringskritikerne i Stortinget. Nye kostbare oppgaver fører til at Erna Solbergs ekstragave på 2,5 milliarder kroner til kommune-Norge knapt dekker halvparten av de økte utgiftene.

Dette er en av hovedkonklusjonene når opposisjonspartiene — minus Frp - refser kommuneøkonomiproposisjonen som Solberg la frem tidlig i mai. Fredag la kommunalkomiteen frem sin innstilling, og takket være støtten fra Frp blir overføringene til kommunekassene langt mindre enn lokalpolitikerne håpet på.

Ny selskapsskatt

Det viktigste i innstillingen er at det ikke blir noen endring i selskapsskatten med det første, slik Erna Solberg la opp til. Dette kommer som egen sak i oktober, fordi Frp ønsker nye utredninger.

Meltveit Kleppa sier til Bergens Tidende at hun er svært skeptisk til den modellen regjeringen har foreslått når det gjelder kommunenes muligheter til å beholde mer av selskapsskatten.

Ifølge Kleppa vil en omfordeling av selskapsskatten føre til svære skjevheter. Alle kommuner i Finnmark vil tape på det, og i Hordaland er det få kommuner som vil vinne på omleggingen. Hovedtyngden vil gå til de store byene, bl.a. Bergen som får 224 mill. kroner ekstra.

- Detaljstyringen verst

— For Venstre er det ikke så problematisk at vi denne gang må samarbeide med Frp når vi ser hvor rabiat Arbeiderpartiet er blitt i pengebruken. Ap har jo penger til alt mulig, sier May Britt Vihovde til BT.

Ifølge Vihovde, som er fra Sveio, er det minst like viktig for kommunene å få bedre råderett over pengene som at de får så mye mer fra staten.

— Det mest frustrerende er all detaljstyringen vi her på Stortinget driver overfor kommunene. Mens Stortinget ønsker at de for eksempel skal bruke mer på sykehjem, ønsker de selv heller å satse mer på skole. Dette går ikke i lengden. Om noen år risikerer vi at det ikke lenger er mulig å få noen til å være kommunepolitikere, frykter Vihovde som er Venstres finanspolitiske talskvinne i Stortinget.