-Aller mest har jeg lyst tilå si, på godt bergensk: Skjerp dokkar begge! sier Harald Schjelderup,gruppeleder for Ap i Bergen bystyre.

Han er mildt sagt oppgittover eskaleringen av konflikten mellom fylkesmann Lars Sponheim ogbyrådspartiene Høyre, Frp og KrF.

«Fiende av Bergen»

Bakgrunnen for krangelen er uenighet omparkeringsnormene for Bergen. Denne uenigheten fører nå til at Fylkesmannenlegger inn innsigelser mot alle store reguleringsplaner i Bergen, senest forÅsane sentrum i går.

I gårsdagens bystyremøtekalte leder for komité for miljø og byutvikling, Dag Skansen (H), Sponheim foren «fiende av Bergen», og oppfordret miljøvernminister Erik Solheim til åavskjedige Sponheim.

— Etter min mening er avskjedigelse denmest nærliggende konklusjon. Alternativt bør mannen selv se sin begrensning ogsøke avskjed og reise fra Bergen, sa Skansen.

Sponheim svartepå tiltale på NRK i dag tidlig, og kaller Skansens uttalelser for «det renestetøv».

— Deter et ord som sier at «har du en dårlig sak, så skrik høyt». Det er vel det somer tilfellet i denne saken. De er rett og slett avslørt i å rote med lover,regler og formaliteter, noe som har bidratt til at Bergen er kommet i enulykksalig situasjon. Men det er altså bystyret og denne Skansen som er årsakentil det, sier Sponheim til NRK.no.

- Rister på hodet

Schjelderup ber begge parter besinne seg.

— Nå må voksne mennesker kunne sette seg ned rundt et bord og diskuteresituasjonen på en saklig måte. De som taper på eskaleringen av konflikten, erBergen og bergenserne, sier han.

Han mener Skansens språkbruk var langt over streken.

— Det hører ikke noe sted hjemme å bruke ord som fiende og avskjedigelse. Detburde ordføreren ha klubbet ned. Men jeg reagerer også negativt på Sponheimstilsvar. Han snakker som om han fortsatt var Venstre-mann på Stortinget. Det erhan ikke, og han bør også moderere språkbruken, sier Schjelderup.

Han er bekymret både for Bergens vekst og renommé.

— Resten av Norge rister påhodet og får bekreftet sin myte om at i Bergen bare krangles det. Nå måfornuften slå inn. Den beste måten å få slutt på konflikten er at bystyretvedtar det meglingsresultatet som Fylkesmannen og byrådet ble enige om iseptember. Det er byrådspartiene som har skapt denne situasjonen ved å stemmened meglingsresultatet som deres eget byråd hadde forhandlet frem, sierSchjelderup.

Synspunkter? Si din mening her.