Det slår jussprofessor Kai Krüger fast.

Han er ekspert på kontraktsrett og tilknyttet Universitetet i Bergen. Professoren avviser utbygger Ole Rakners påstand i gårsdagens BT. Der sier Rakner at det er uaktuelt å kjøpe tilbake leilighetene. «Nei, vi eier ikke noe av bygget. Vi har solgt det til beboerne, vi» sa Rakner.

-Holder ikke -Det holder ikke. Risikoen for at øverste del av bygget må rives må anses å være en vesentlig mangel som gir hevningsrett, sier Krüger.

Han mener forutsetningene for kjøpet er brutt. Andre juridiske eksperter som BT har snakket med, støtter Krügers oppfatning om at selger må bære ansvaret.

Og selger er selskapet Byggutvikling AS, som igjen er eid av Rakners Eiendomsselskap AS. Der eier Ole Rakner 60 prosent, Mette Christine Rakner 20 prosent og Tom Gerhard Rakner 20 prosent.

Kan kreve refusjon nå

Selv om komité for miljø og byutvikling i går vedtok at deler av byggene i Svartediksveien må rives, er saken langt fra endelig avgjort. Rakner vil anke til Fylkesmannen, og har senere muligheten til å gå videre i rettsvesenet. I verste fall kan det gå flere år før Høyesterett har sagt siste ord. Krüger mener at beboerne allerede nå kan kreve pengene tilbake.

-Ved boligsalg skal det ikke hefte juridisk tvil om at bygget er lovlig oppført. Det er det i høyeste grad her, og det må vi forutsette at Rakner visste. Kjøperne skal slippe å ha en slik usikkerhet hengende over hodet, sier Krüger og viser til prinsipper fra avhendingsloven om kjøp av fast eiendom.

Han mener også at beboerne vil kunne kreve å få kompensert verdistigningen i boligmarkedet siden de kjøpte.

Ikke erstatning for bråk

Når det gjelder beboerne i leilighetene som ikke skal rives, er situasjonen mer usikker. De må kunne dokumentere økonomisk tap for å kreve erstatning.

-At de kan oppleve bråk og plunder i en rivningsprosess er vanligvis ikke nok til å få erstatning. Hvis de derimot må flytte ut en periode, kan det være grunnlag for et slikt krav. Dessuten kommer spørsmålet om verditap inn. Man vil kunne anta at også disse leilighetene taper verdi på grunn av situasjonen som har oppstått, sier Krüger.

-Visste om usikkerhet

Etter å ha blitt konfrontert med uttalelsene fra Krüger, står Ole Rakner fortsatt fast på at hans firma ikke har noe ansvar.

-Vi har solgt oss ut av prosjektet. Egentlig opptrer vi på vegne av sameiet nå, sier han.

Rakner hevder at beboerne visste om alle relevante forhold da de flyttet inn.

-De kunne fratre salget da det var en stor runde om denne saken i avisene i høst. Men da hørte vi ingenting.

-Men skjønner du ikke at beboerne vil kreve kjøpet hevet når det er så mye usikkerhet rundt prosjektet?

-Da må de i så fall kreve erstatning fra kommunen. Det er de som har skapt usikkerheten med sin uforutsigbarhet, repliserer Rakner.

Rakner sendte i går et brev til beboerne i Svartediksveien 23, signert advokat Ståle Eeg Nielsen. Der gjør han det klart at han vil anke til Fylkesmannen.

Beboerne får også følgende beskjed fra Rakner: «Det vil imidlertid gå noen måneder før Fylkesmannens avgjørelse foreligger og inntil da er det heller ingen grunnlag for å foreta seg noe i saken».