Han er leder i Skadeforebyggende forum, som har vært sentral i skadeforebygging blant barn og unge gjennom 80— og 90-tallet. Etter at organisasjonen mistet statstilskuddene til barnesikring i 1997, har arbeidet stått i stampe. Foruroligende, mener Lund, som nå skal skrive brev til det nyopprettede Sosial- og Helsedirektoratet og foreslå at et skadeforebyggende råd blir opprettet.

— Vi tenker oss et organ på linje på Tobakksskaderådet og rådet for ernæring og fysisk aktivitet. Hvert år skjer det 125.000 barneulykker i Norge. Vi trenger et råd som kan holde kontinuerlig oversikt over feltet, og komme med anbefalinger og øve press mot myndighetene, sier Johan Lund til Bergens Tidende.

Nedgang i dødsulykker

Han er forsker ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, og er i ferd med å ta doktorgrad på dette med forebygging av ulykker. Økt bevissthet og innsats fører til at mange tragedier kan unngås, understreker han.

Mens det på 50-tallet hvert år omkom 250 barn i ulykker i Norge, er tallet på dødsulykker med barn nå nede i 40-50 i året. Det er en nedgang på hele 80 prosent. Men ennå er det mer å hente, ifølge Lund.

— De fleste barna dør i trafikken. Drukning og husbranner er andre vanlige årsaker til dødsulykker blant barn, sier Johan Lund.

I tilfellene der barna overlever, er fallulykker en gjenganger.

— Halvparten av dem som trenger legebehandling etter ulykker, har vært utsatt for et eller annet fall, sier Johan Lund.

1000 på sykehus i vest

Mange barneulykker blir aldri rapportert. Derfor er også statistikken på området mangelfull. Men bare i Hordaland og Sogn og Fjordane havner årlig over 1000 barn på sykehus, etter skader, forgiftninger og lignende, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.