• Et sykehus som behandler psykiske lidelser er ingen fare for nabolaget, sier psykolog Mindor Nykrem ved Sandviken sykehus.

Han reagerer på at beboere i Steinsviken i Fana tror at pasientene vil være farlige for barna i området.

Mindor Nykrem har selv to barn i Vinterdalen barnehage. Den grenser opp mot gjerdet rundt sikkerhetsavdelingen der de tyngste pasientene er. Førskolelærer Randi Sjøthun Røen har arbeidet her i 27 år, men kan ikke huske at det har forekommet ubehageligheter.

Også Gamle Bergen

Vinterdalen barnehage bruker hele sykehusområdet i Sandviken til utfartsområde. Barna går blant annet i 16. maitog på området, synger sanger utenfor hovedinngangen og inviteres inn i kantinen der de blir påspandert is av sykehusdirektøren. Barna møter ofte pasienter, på samme måten som både barnehagebarn og pasienter fra Sandviken ofte går turer i Gamle Bergen.

— Jeg kjenner ikke til noen episoder der barn er blitt skremt eller truet av pasienter. Generelt sett er det heller ingen forhøyet risiko for overfall om en person har psykiske lidelser. Tidligere hadde nok fagmiljøet en tendens til å benekte at det finnes unntak fra dette. I dag har vi et godt tallmateriale som forteller oss hvilke grupper pasienter som kan være voldelige. Hvis vi vurderer det som nødvendig, blir det derfor sørget for sikring og spesiell behandling for å gjøre risikoen så liten som mulig. En person som er innlagt blir tatt vare på. Da er det verre med dem som er syke, men ikke får noen behandling.

Urgamle fordommer

— Motstanden i Steinsviken baserer seg på det urgamle bildet av denne pasientgruppen som uberegnelige og farlige mennesker som plutselig kan overfalle noen. Det er ikke slik virkeligheten er, sier Nykrem.

Han peker på at det planlagte sykehuset i Fana skal behandle folk som deg og meg, mennesker som er i en livskrise eller har fått en oppblomstring av en psykisk lidelse. Foreldre trenger ikke å ta annet enn helt vanlige forholdsregler for å passe på barna sine, mener Nykrem.

Han anbefaler også at sykehuset kommer i dialog med naboene sine.

— Hvis de blir kjent med sykehuset, vil de nok overvinne frykten og fordommene som ligger bak argumentasjonen. Vi vet at disse fordommene ligger der. Og de blir stadig vekket til live og holdt i live, blant annet gjennom protester som den i Steinsviken, sier han.

ALDRI UBEHAGELIGHETER: Psykolog Mindor Nykrem henter tvillingene Emma og Jo i Vinterdalen barnehage. På toppen av skrenten like bak dem er gjerdet rundt sikkerhetsavdelingen, der de tyngste pasientene er. Beboerne i Steinsviken bekymrer seg unødig, mener Nykrem.<p/> FOTO: OLAV GORSETH