• Det er første gang jeg hører om et slikt tilfelle.

Men, det har vært nevnt at dersom fisketurisme innebærer et økt fokus på norsk fisk, enten her eller når de kommer hjem til sine dagligvarebutikker, er detpositivt for norsk fiskerinæring, sier Trude Borch ved Norut Samfunnsforskning AS i Tromsø.

Hun skriver doktorgrad om turistfisket og mener fisketurisme er viktig for å opprettholde arbeidsplasser og bosetning i distriktene.

Ifølge Havforskningsinstituttets årsrapport, som ble lagt frem i vår, legger fisketurister igjen mellom 240 og 400 kroner per kilo fisk som hentes opp av havet. Dette er nesten ti ganger den verdien som den norske fiskeren får når han selger samme fisk.

Om lag 2,4 milliarder kroner legger utenlandske fisketurister igjen etter seg, ifølge Reiselivsbedriftenes Landsforening.