— Vi må ikke gjøre oss avhengige av bøllene og drittsekkene, som kanskje har både en og to diagnoser. De kommer aldri til å ta seg sammen. Vi må lære barna å ta vare på seg selv. Hvis ikke får de et skittliv, sier psykolog Jan Atle Andersen.

Han mener vi som voksne på et veldig tidlig tidspunkt må lære barna våre at de har ansvar for å ta vare på seg selv.

— Vi må lære dem at ord ikke er farlige. De kan ikke såre, knuse, stikke eller drepe. Ord har bare den makt som mottakeren gir dem. Å tro noe annet minner mer om voodoo, sier Andersen.

- Tar feil

  • Jeg tror han tar feil når han sier at ord ikke kan skade. Dersom vi fratar negative ord sin kraft, så mister vel også positive ord sin kraft, sier Anne-Lise Vang.

Hun mener at samfunnet blir kaldere dersom man skal leve etter denne regelen.

— I tillegg er jeg skeptisk til at noen kan tolke dette som om man kan si hva man vil til hverandre, siden ord likevel ikke kan skade, sier Vang.

Hun jobber i dag som ungdomskontakt i den 11 år gamle organisasjonen Anonyme foreldre av mobbeofre (AFAM). Som 15-åring sto hun for første gang frem offentlig og fortalte sin historie om hvordan hun ble mobbet gjennom hele barne- og ungdomsskolen. Det skjedde på en nordisk konferanse i Bergen om mobbing i 2001.

Har prøvd

  • Mobbingen begynte med plaging og kommentarer om at jeg var tjukk og treg. I begynnelsen prøvde jeg å ikke bry meg, men til slutt ble det for tungt og vanskelig, sier 25-åringen.

Senere forteller hun at hun ble utsatt for slag og spark fra personer hun gikk på skole med.

— Mobbingen påvirker deg senere i livet. Man har vært vant til å være utenfor, og det blir vanskeligere å komme inn i et miljø.

— Hva er ditt råd til dem som blir mobbet?

— Si ifra. Ikke hold det for deg selv. Mitt viktigste råd går likevel til dem som ser mobbing skje: Dere må si ifra og bry dere. Det hjelper.

Kortsiktig metode

Bergens Tidende har de siste ukene hatt fokus på mobbing, etter at sjefredaktør Trine Eilertsen skrev artikkelen «Lærer Bjørndals metode». Historien handlet om hvordan lærer Bjørndal utfordret og refset en gruppe ressurssterke elever fordi de ikke grep inn i en situasjon der de visste at en i klassen ble mobbet.

— Han der Bjørndal er virkelig en lærer etter mitt hjerte, men jeg tror likevel at hans metode er kortsiktig og feil, sier psykolog Jan Atle Andersen.

— Han lærer denne eleven som blir trakassert og mobbet, at noen andre må gripe inn og hjelpe henne. Hun lærer ikke å stå opp for seg selv, sier Andersen.

**Les også:

— Forferdelig holdning**

Bøllejakt

Psykologen har arbeidet med konflikter i arbeidslivet siden 1984, og livnærer seg i dag ved å holde kurs og foredrag både i det offentlige og det private.

— Jeg kan mest om personkonflikter i arbeidslivet, men mener at veldig mange av de tingene jeg jobber med kan og må overføres til skolegården.

Andersen mener samfunnet har en folkeopplysningssoppgave fremfor seg av enorme dimensjoner.

-Jakten på slemmingen er ikke løsningen på mobbeproblemet. Vi må konsentrere oss om dem som ikke har lært å ta vare på seg selv og egne følelser. Det er ikke du som krenker meg. Det er jeg som lar meg krenke. Du blir ikke krenket uten at du selv tillater det, sier han.

Bøller med diagnoser

Han bruker eksempelet med jenten i skolegården som blir ertet fordi hun har rødt hår og fregner.

— Hun kan la seg krenke, eller hun kan svare: «Du må bare erte meg, men jeg syntes faktisk at rødt hår og fregner er fint»

Ved det siste svaret legger hun grunnlaget for at mobberen ikke får den responsen som han egentlig er ute etter, og mobbingen vil mest sannsynlig stoppe, sier Andersen.

— Hva da med elever som blir trakassert og kanskje sparket og slått i skolesammenheng?

-Det blir noe annet. Man kan ikke ta ansvar for eget neseblod. Det er viktig å få frem at jeg først og fremst snakker om verbal mobbing og plaging, sier Andersen.

Shakespeare og Arne Næss

  • Vil du si at det er den som blir mobbet og plaget sin egen skyld at han eller hun blir mobbet?

— Jeg snakker ikke om skyld. Jeg snakker om at ta ansvar for seg selv. Vi må vaksinere barn mot bøllene. Det gjør vi når vi lærer barna å ta ansvar for egne følelser. Da setter vi dem i stand til å ikke la seg krenke, sier Andersen.

Han er klar over at folk blir provosert over flere av tankene hans.

— Det blir alltid en del reaksjoner. Spesielt i forhold til min påstand om at ord ikke kan såre noen, sier psykologen.

— Baserer du kursene dine på noe spesiell forskning?

— Ingenting av det jeg sier er sugd av eget bryst. Jeg bygger tankene mine på personer som Sokrates, Dostojevskij, Shakespare og Arne Næss, for å nevne noen.

— Finnes det noen forskningsbasert materiale i forhold til det du uttaler deg om?

— Nei, ikke som jeg kjenner til. Kanskje er det fordi det har vært forsket på feil ting de siste årene, sier Jan Atle Andersen.

FØLER i ØST OG VEST: - Mange sier at de føler seg mobbet. Jeg mener at det også kan være en hersketeknikk som ikke trenger å være reell. Folk føler i øst og vest, i stedet for å lære seg å ta kontroll over hva de føler. Dette er ikke enkelt, men er en læringsprosess, som må begynne i tidlig alder, sier psykolog Jan Atle Andersen. FOTO: Veronica Melå, Aftenposten