KRISTIN SØRSDAL

– Mange av disse er etter hvert gått ut av bruk, ofte fordi de har hatt en negativ klang hos publikum, sier han.

Han nevner lokale stedsnavn som Tyskebryggen, et stedsnavn som er godt innarbeidet gjennom mange hundre år. Etter krigen ble det raskt endret til Bryggen.

Et sted på Nesttun hvor det ofte var bråk, ble hetende «Cuba». En boligblokk i Sandviken het «Sing Sing».

–Som liknende eksempler kan nevnes at Gyldenpris engang ble kalt «Blodbyen» trolig fordi man anså det for å være et brutalt strøk, og videre navn som «Bangladesh» på fattige områder. Kraftige og fantasifulle, men støtende for mange som da foretrakk å la disse gå i glemmeboken, sier Steinbru.

–At stedsnavnet Negerlandsbyen kan virke støtende på mange, er det ingen tvil om, heller ikke at navnet er så kjært og godt innarbeidet at det trolig vil ta lang tid før det får konkurranse av det gamle Mødalseter, sier navnekonsulenten.