— Den første sms'en kom 0700 lørdag morgen! Siden har det strømmet inn med meldinger, forteller Hillestad.

Han er svært glad for at folk har tatt poenget med historien i BTMagasinet om alle som var involvert i kreftbehandlingen på Haukeland Universitetssykehus:

— Alle synes det er flott å sette søkelyset på det fantastiske arbeidet som gjøres på sykehuset. En sa det slik: 90 prosent av de som legges inn kommer jo glade og fornøyde ut igjen.

Da Trygve Hillestad ble kreftsyk i fjor høst, fortalte han det til svært få. Han ville unngå negativt fokus og ønsket ikke at hjemmet skulle bli fylt av blomster "som i et begravelsesbyrå". Han sier han har trøbbel med selv å stå i fokus, og er derfor takknemlig for at avisen fikk frem hans misjon når han først skulle fortelle om sin opplevelse som kreftpasient.

— Jeg fikk uventede hilsninger fra mange jeg ikke har hatt kontakt med på årevis. For meg har dette bare vært positivt. Og jeg håper saken ikke minst har en positiv effekt for dem som hver dag gjør en flott innsats på sykehuset. En av de ansatte mente at denne saken styrker samarbeidet på Haukeland.

LETTET: Trygvde Hillestad.
JAN M. LILLEBØ