— Hva kan være årsaken til denne utviklingen?

  • Det er vanskelig å si, men en grunn kan være at det er blitt flere folk tilknyttet parken de siste årene, sier sier seksjonsoverlege Guttorm Brattebø for akuttmedisinsk seksjon på Haukeland.

Stukket etter livredning

Han sier at de fleste aggressive forholdene ambulansepersonell kommer borti er muntlige trusler.

I fjor høst hadde ambulansetjenesten i Bergen en ansatt som ble stukket med en brukt sprøyte etter at ambulansearbeideren hadde gitt henne livreddende hjelp.

  • Denne sjåføren nektet en lang stund å ta oppdrag i parken, noe som er fullt forståelig, sier Brattebø.
  • Hva gjør dere med denne utviklingen?
  • Skal vi begynne med skuddsikre vester eller selvforsvar? Nei, vi skal være defensive i vår tilnærming. Vi skal ikke bli oppfattet som en del av politiet. Det er ikke vi som sladrer på bruk eller kjøp og salg. Uansett er det viktig for oss å fremheve at vi må prioritere egen sikkerhet først, sier Brattebø.

- Aggressive selgere

Også Strax-huset i Bergen melder om tøffere miljø.

  • Periodevis får vi tilbakemeldinger fra brukere om at miljøet er blitt tøffere. Vi vet jo at det i fjor ble mye mer aggressivt og offensivt rundt kjøp og salg i Nygårdsparken. Det kom flere til som ikke selv var brukere, men som solgte stoff med en aggressiv fremferd. Det roet seg en stund, men vi får fortsatt tilbakemeldinger om tøffere miljø, sier leder Anne Loennechen.

Hun mener dette stemmer overens med politiets erfaringer, men at den økende brutaliteten er en utvikling man har sett over flere år.

  • Det er ikke noe som har skjedd over natten. Omsetningen av stoffet er blitt mer profesjonalisert, og selgerne er mer offensive.

Strax-huset tilbyr sosiale tjenester og helsetjenester for stoffavhengige over 18 år. Brukerne forteller om et narkomiljø som er blitt langt mer anspent.

  • Det blir det også når det er flere selgere som kjemper om kunder, sier Loennechen.

Hun sier at gjeldsoppgjør er en vanlig årsak til konflikt.

  • Vi ser av og til at personer har vært utsatt for vold, men vi vet ofte ikke hvem som har utøvd volden.