– Det er fint om kommunen tilrettelegger slik at folk kan få den stillingsprosenten de ønsker. Har man en 70 prosent stilling, skal det mange ekstravakter til for å oppnå fulltidslønn. Og ekstravaktene er ikke forutsigbare, sier miljøarbeider ved Skjoldtunet sykehjem, Gunnlaug Blom Bakke (52).

Kamp om vaktene

Hun har arbeidet seg opp fra en stilling på 20 prosent til 90 prosent i løpet av ni år. Målet hennes er å få en fulltidsstilling.

– Det er trygt og godt å ha en full stilling. Dessuten har jeg jo ikke så lenge igjen i arbeidslivet, så med tanke på pensjon vil jeg gjerne jobbe mest mulig.

Selv om Blom Bakke ønsker å jobbe 100 prosent, er hun likevel fornøyd med stillingsprosenten hun har i dag. Men det har ikke alltid vært lett å jobbe deltid.

– Tidligere jobbet jeg som bare fy for å få nok timer. Barna var små, og jeg prøvde å spe på så godt jeg kunne. Det var kamp om vaktene, særlig sent på året, for alle ville ha høy lønn til jul. Jeg kom rett fra full stilling i en privat bedrift. Overgangen til å måtte kjempe for vaktene føltes fælt.

– Ikke muligheter uansett

Ved Skjoldtunet sykehjem er det 110 ansatte. 14 av disse har fulltidsstillinger.

Likevel opplever ikke fagkonsulent og stedfortredende styrer, Ingeborg Bergheim Paulsen, at mange er misfornøyd med å være i en deltidsstilling.

– Jeg vet ikke om så mange som vil ha fulltidsstilling her hos oss. Men det er absolutt bra om det blir slik at dem som ønsker det, får muligheten.

Tillitsvalgt for sykepleierne, Grete Pedersen, tror de ansatte kanskje ikke har håp om noe mer enn deltidsjobb.

– Jeg vet ikke om det er mange som vil ha 100 prosent stilling. Det er ikke et tema det snakkes om. Folk tenker kanskje at det ikke er muligheter for det uansett.

Hun tror kommunens tiltak for å få flere kvinner i fulltidsjobb, vil ha stor betydning for mange kvinner.

– Mange med deltidsarbeid må streve for å få ekstravakter, slik at de klarer seg økonomisk. Det kan skape bekymringer, særlig for de enslige mødrene, som det finnes mange av i helsevesenet. Det er derfor bra at kommunen nå tar tak i dette, slik at kvinners økonomiske trygghet blir bedre.

VIL JOBBE FULLTID: Gunnlaug Blom Bakke har jobbet som deltidsansatt ved Skjoldtunet sykehjem i ni år. Hun ønsker seg fulltidsstilling. ¿ Det har vært kamp om ekstravaktene, sier hun. Her serverer hun fiskekaker til Gerd Sæbøe (t.v.) og Helga Rydal.
Silje Robinson