1. oktober innfører Bergen kommune nye regler for permisjon i grunnskolen. Der heter det blant annet at «det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie». Dersom elever skal få permisjon, skal det være forsvarlig.

- Nå vil det bli den enkelte rektors skjønn som avgjør hva som er forsvarlig, og da er det klart at det vil bli forskjellige vurderinger, sier Helge M. Haaland, rektor ved Kjøkkelvik skole.

Forsvarlighet er også nevnt i Opplæringsloven, der det heter at: «Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker.»

- Skal gå greit

- Det viktige her er at foreldre nå må skrive en klar begrunnelse for hvorfor de vil ha permisjon. De må også klargjøre hvordan de skal sørge for at eleven ikke blir hengende igjen etter resten av klassen, sier Haaland.

Han har også stor forståelse for foreldre som ikke har råd til å reise i fellesferien, og derfor vil ta barna ut av skolen for å dra på ferie.

Rektoren forteller at det nok vil bli færre som får innvilget permisjon i tiden som kommer, men at skolen likevel vil forholde seg avslappet til innstramningen.

- Har man en fornuftig begrunnelse skal det gå ganske greit å få fri, sier han

Kommunen kan velge

Utdanningsdirektoratet (Udir) har ansvaret for Opplæringsloven. Cathrine Børnes, avdelingsdirektør på juridisk avdeling i Udir, sier at det er hva eleven går glipp i undervisningen som avgjør om det er forsvarlig eller ikke å gi permisjon.

- Det er ikke hva man skal i permisjonen som er avgjørende, sier Børnes.

Hun vil ikke kommentere Bergen kommunes reglement spesifikt, men understreker at ingen elever har rett på permisjon til ferie, og at kommunene står fritt til å ta avgjørelser selv.

- Som loven sier kan kommunen innvilge en søknad om permisjon dersom det er forsvarlig. Men de kan også avslå, selv om det er forsvarlig, sier Børnes.

- Vil bli forskjeller

Hva som er forsvarlig permisjon må avgjøres i hver enkelt sak, mener skolebyråd Harald Victor Hove (H). Han er ikke bekymret for store forskjeller.

- I enkelte perioder blir det helt uaktuelt å få ferie. Dette er perioder rundt statlige kartleggingsprøver, nasjonale prøver og eksamen. Normalt skal det heller ikke gis ferie utenfor disse periodene. Vår vurdering er at permisjonsreglementet ikke skal brukes til ferie, sier han.

Byråden forteller at grunnen til at ferier er spesielt trukket frem i reglementet, er at det er søknader om ferie som øker mest.

- Det skal gjøres en vurdering av hver enkel søknad. Det ville ikke vært i tråd med opplæringsloven om vi sa at alle permisjoner skulle avvises.

Glad for innstramning

Rektor Haaland er glad det nå har kommet en innstramning av retten til permisjon.

- Da slipper vi at foreldre ringer oss fra Tax-free og sier at barna ikke kommer på skolen, det har vi opplevd flere ganger, sier han

Han forteller at Kjøkkelvik skole vil være fleksibel, men forstår at ikke alle ser like avslappet på elevpermisjon som han gjør.

- Det vil bli ulikt fra skole til skole, noen rektorer kommer til å være strengere enn andre.