- Jeg er skuffet. Vi ville legge penger i bordet for å opprettholde en hurtigbåtrute mellom de to byene. Men våre forhandlere fikk beskjed fra Hordaland fylkeskommune at de ikke ønsket det, sier Ellen Solheim (KrF), leder for samferdselsutvalget i Rogaland.

Hun synes ikke det er Flaggruten i seg selv som er viktig.

- Det er sambandet som betyr noe. Vi ville legge det ut på anbud. Om det da ville blitt Norleds nåværende rute eller noe nytt, vet vi ikke siden det ikke lot seg gjøre å få Hordaland med på dette, sier Solheim.

- Feil, sier Nilsen

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) avviser at Hordaland fylkeskommunes handlemåte er årsak til at Flaggruten legges ned.

- Det er riktig at vi hadde samtaler med Rogaland tidlig i prosessen før vi lyste ut hurtigbåtdriften i Sunnhordland på anbud. Vi kom til at det ville være feil å utlyse anbud på en rute i konkurranse med en eksisterende kommersiell rute. Det ville være å bruke subsidier for å konkurrere ut noe som var lønnsomt i seg selv, sier Nilsen.

Ikke penger til ny rute

Han legger til at han er lei seg for at Norled nå ikke lenger vil opprettholde Flaggruten, og han har avtalt et møte kommende mandag med sin kollega i Rogaland, fylkesordfører Janne Johnsen (H).

- Vi er enige om å ta en runde, for å se om det er mulig å få en erstatning for Flaggruten. Men skal vi gi støtte til en ny rute, må det tas fra kollektivtrafikken ellers, så det blir ikke lett, sier Nilsen.

Rogalands fylkesordfører er enda tydeligere i det spørsmålet.

- Vi får se hva vi kommer frem til på mandag. Men her er det ingen kvikk fiks. Vi har ingen penger å kaste inn i en rute som frem til nå har vært drevet uten tilskudd, sier Janne Johnsen.

Hun legger til at det som har vært viktig for Rogaland har vært å sikre en pendlerrute med hurtigbåt mellom Haugesund og Stavanger via Kopervik. Avtalen er inngått med Norled, og den koster fylkeskommunen 7,4 millioner kroner i året.

- Godt busstilbud

Fylkesvaraordfører Mona Haugland Hellesnes (V) i Hordaland er heller ikke innstilt på å subsidiere et nytt alternativ til Flaggruten.

- Ruten er kommersielt drevet i dag, og det må den fortsatt være, enten det er Norled eller en annen aktør som kommer inn. Det som er viktig for meg er å sikre et godt kollektivtilbud for innbyggerne, og det mener jeg vi har ivaretatt med de nye kontraktene som er inngått.

Lederen av samferdselsutvalget i Hordaland, Gustav Bahus (Frp) mener også det er lite politikerne kan gjøre.

- Det vi ser er at belegget på Kystbussen og Bus4You Norge hele tiden øker. De to gir de reisende mellom Bergen og Stavanger et godt tilbud, med mange ruter og komfortable busser, og da er det vel en grunn til at Flaggruten legges ned, sier han.

Både Atle Kvåle (Ap), Pål Kårbø (KrF) og Jostein Ljones (Sp) i samferdselsutvalget i Hordaland sier at de ble overrasket over meldingen i går om at Flaggruten legges ned fra nyttår. Alle vil be om en orientering fra samferdselssjefen i utvalgets møte kommende onsdag.

- Vi fikk ingen signaler underveis om at dette ville bli konsekvensen av vår anbudsrunde. Jeg håper vi kan finne en ny løsning, men vil ikke love penger til Norled for å få det til, sier Ljones.

Adm. direktør Ivan Fossan i Norled sier at de gjerne går i dialog med politikerne i Hordaland og Rogaland om å finne en løsning som kan opprettholde båttilbudet mellom Bergen og Stavanger, men han vil ikke gi noe anslag på hva det vil koste.

- Svært uheldig

Stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap), mener det er svært uheldig at Hordaland og Rogaland utarbeidet separate anbud for hurtigbåtkontrakter uten å se kyststripen mellom Bergen og Stavanger i sammenheng.

- Vi må gjøre alt som gjøres kan for å knytte kysten og kystfolket bedre sammen. Jeg venter at fylkeskommunene virkelig legger seg i selen for å sikre Flaggruten, sier Rommetveit.