Byombudet ble første gang kontaktet av familien på sensommeren. Bakgrunnen var at de ikke hadde fått svar fra forvaltningsenheten i Åsane Nord på søknaden om avlasting. De hadde fått hjelp, men ikke noe vedtak.

- Uten rettssikkerhet

- Det er som å gå baklengs inn en dør. Uten vedtak har du ingen klagemulighet. Du står uten rettssikkerhet, sier Gram-Knudsen, som jobber ved byombudets kontor.

Hun sier både hun og familien måtte purre flere ganger før vedtaket kom.

Da vedtaket kom, viste det seg at familien hadde fått deler av hjelpen gitt som praktisk bistand i hjemmet, i praksis hjelp til renhold, en tjeneste familien må betale for. Avlastning derimot er gratis.

Lang klagebehandling

- De klaget både på hjelpetypen og omfanget. Hjelpen ble i denne perioden trappet ned til to timer pr. dag. Klagebehandlingen tok uhørt lang tid. Både hun og jeg ringte forvaltningsenheten og fikk høre at saken var klar til å sendes av gårde. Da jeg purret uken etter var klagen kommet like langt.

Gram-Knudsen sier det er avgjørende i slike saker at klagebehandlingen går raskt.

- Familien er i en prekær situasjon og trenger avklaring.

Etter at far kom på sykehus, tok Mariann Christensen på ny kontakt med forvaltningsenheten i Åsane, og ba om krisehjelp.

- Hun fikk muntlig svar om at hennes nye situasjon ikke ga grunnlag for å endre tjenesten, det til tross for at både hjemmesykepleien og sosionomen på sykehuset hadde meldt fra om at halve arbeidskraften i hjemmet var vekke.

- Hva synes du om et sånt svar?

- Hun burde blitt fortalt at hun kunne søke om tjenestene. Svaret vitner om at forvaltningsenheten mener at den hjelpen hun og mannen fikk var langt i overkant av det de trengte. Noen annen tolkning finnes ikke, siden hun fikk vite at hun ikke ville få mer hjelp.

Roser hjemmesykepleien

Gram-Knudsen mener familien befinner seg i en krisesituasjon, og at den må håndteres som dette.

- Søknaden kunne vært behandlet på en dag. Situasjonen er vel dokumentert fra sykehuset. Disse prosessene er halt ut og har tatt uforholdsmessig lang tid. Det har vært utmattende for mor å måtte bruke tid på kontakten med forvaltningen og skriver omfattende klager, når hun har mer enn nok av oppgaver i hjemmet.

Gram-Knudsen savner en individuell vurdering av familiens behov.

- Jeg synes kommunen har sviktet i alle ledd, men jeg må understreke at de fra hjemmesykepleien som har vært hjemme og avlastet Christensen har gjort en god jobb, sier Benedicte Gram-Knudsen.