• Det er som oftest det kommunale tilbudet som svikter når en ferdigbehandlet pasient blir sendt hjem fra sykehuset, sier pasientombud i Hordaland, Grethe Brundtland, til Bergens Tidende.

Grethe Brundtland opplyser at Namsretten er kommet med en kjennelse for prosedyren når en ferdigbehandlet sykehuspasient skal utskrives og har behov for videre pleie og omsorg. Sykehuset har da en forpliktelse til å sørge for at pasienten får et tilfredsstillende tilbud. Det skjer gjennom en avtale med pleie— og omsorgstjenesten i pasientens hjemkommune.

Når det svikter i dette opplegget, viser det seg ofte at det tar tid å få det kommunale tilbudet på plass. Det kan dreie seg om opplegget for hvor ofte hjemmesykepleier skal besøke pasienten eller det kan gjelde det å få skaffet og levert tekniske hjelpemidler.

I ferietiden viser det seg oftere enn ellers i året at det tar lengre tid å få de avtalte tingene på plass, sier Grethe Brundtland.

Pasientombudet i Hordaland sier at sykehusene også har en forpliktelse til å vurdere det omsorgsnivået de ferdigbehandlede pasientene skal ha når de skrives ut fra sykehuset og kommer hjem. Det skal vurderes om det er behov for kontinuerlig tilsyn eller om andre ordninger er tilstrekkelige.

Grethe Brundtland sier at hun som pasientombud i Hordaland får en del klager på dette. Når svikten har skjedd i det kommunale tilbudet, blir klagene videresendt til den enkelte kommune.