Det er langt viktigere å søke jobber. Det er det klare rådet til de nyutdannede fra en samlet rådgiver— og hodejegerstand, skriver Aftenposten.

— Videre studier må ikke blir et alibi for å unngå arbeidsledighet. Da utsettes bare utfordringene, og arbeidssøkeren kan havne i en ond sirkel. Vårt råd er å sette alle kluter til for å få en relevant jobb med den utdannelsen man har, sier nestleder Gisle Hellsten ved karrieresenteret på Universitetet i Oslo.

Konserndirektør Truls Frogner i Manpower oppfordrer unge arbeidssøkere til å ha is i magen. Hans råd til søkerne er å skaffe seg nær sagt hvilken som helst jobb, fremfor å ta mer utdannelse.

— For unge mennesker som kanskje skal lede en transportbedrift i fremtiden, er det ikke dumt å ha sittet bak rattet selv, sier Frogner.

Det kanskje viktigste rådet til nyutdannede, ledige akademikerne er at de må holde seg i aktivitet og vise engasjement.

— Aktive kandidater med en pågående stil, som selv tar kontakt med bedrifter og legger seg inn i databaser får helt klart større uttelling enn de som velger å plusse på den utdannelsen de allerede har, sier seniorrådgiver Benedikte Stiff i bemanningsbyrået Personal Utvelgelse AS.

Men hvis man ikke får en vikarjobb eller noe annet relevant å fylle tiden med kan det likevel være poeng i å fortsette å vanke på lesesalene, sier Manpower-direktøren.

— Fremtidige arbeidsgiverne vil se hva du har brukt ledighetsperioden til. Det kan være fornuftig å lære seg et nytt språk, IT eller økonomi. Men kunnskapsveksten må veies opp mot gjeldsøkningen. Det er ikke sikkert at regnestykket går i pluss, advarer han. NTB