Her i Arna trykker han opp «Nok er nok»-budskapet som er i ferd med å ta av i Bergen og omegn.

– Jeg vil bare gi et tydelig signal om at vi bergensere ikke aksepterer høyere bompengeavgifter og flere bomstasjoner. Folk vil dele bøtene med meg om jeg skulle bli politianmeldt for hærverk eller griseri på rådhuset.

– Dersom politikerne våre hadde gjort en bedre jobb i forhold til Stortinget og regjeringen, kunne vi bergensere slått oss til ro. Det kan vi ikke slik det ser ut nå, sier Hansen, som er daglig leder i Informativ Skilt & Dekor AS i Arna.

TUSENVIS: – Så lenge folk ber om klistremerker, så skal de få, sier Stein Ove Hansen.
BJØRN ERIK LARSEN

– Kom og hent klistremerker

Etter hans private aksjon mot rådhuset denne uken, har telefonen ikke stått stille. Samtidig strømmer støtteerklæringene inn på hans private Facebook-side.

– Jeg har oppfordret folk til å bruke klistremerkene på egne biler og på strategiske steder for å få frem budskapet. Vi trykker opp så mange tusen klistremerker som trengs. Det er bare å henvende seg til oss, så kan man hente i bunker og dele med naboer og andre som vil være med på aksjonen, sier Hansen.

MANNEN BAK: – Jeg fikk et innfall på vei hjem fra et privat arrangement. Nå har dette tatt av, sier Stein Ove Hansen, som står bak trykking av klistremerkene.
PRIVAT

– Ingen ønsker mer bompenger

Han var på vei hjem fra et privat arrangement da han fikk ideen om å klistre «Nok er nok»-klistremerker på rådhuset.

– Det var stille og rolig i området. Folk som oppdaget hva jeg holdt på med kom til og ville bistå. De hjalp også til med å få tatt bilder. Jeg tror vi er svært mange som ønsker å få fortalt politikerne hva vi mener om de nye ekstraskattene som legges på oss for å få bygget flere veier og bybanetraseer. Jeg vet ikke om noen i min omgangskrets som ønsker seg mer bompenger, sier Hansen.

Han sier at trykking av klistremerker er Informativ Skilt & Dekor AS sitt lille bidrag i kampen mot bompenger.

Folk står bak

– Jeg håper at mange vil komme med kreative løsninger på hvordan vi kan stille politikerne våre til ansvar. Jeg har tidligere sagt at folk bør lage vafler og kaffe, og reise hjem eller på hytten til politikerne. Det finnes mange måter å få fortalt at nok er nok.

– Har du fått noe negative reaksjoner etter å ha overklistret deler av rådhuset med klistremerker?

– Jeg vet at klistremerkene fra rådhuset er fjernet, men jeg har ikke fått noen negative reaksjoner derfra. Jeg har fått spørsmål om jeg er blitt politianmeldt for å forsøple et offentlig bygg, men det har jeg ikke fått. Om noe slikt skulle skje, så står folk bak meg og vil være med på å betale eventuelle bøter.

NEDKLISTRET AV MERKER: Slik så rådhuset ut etter den private aksjonen.
PRIVAT

Bompenger for å hente posten

Henning Søvik er en av mange som har fått klistremerket «Nok er nok» på bilen sin.

– Jeg ser nå at det kan bli aktuelt at jeg som bor i Arna kan bli tvunget til å delta i «spleiselaget» på en bybane jeg sannsynligvis aldri kommer til å se her i min bydel. Jeg har en nabo som har postboks på Øyrane Torg. Han vil måtte betale bompenger for å komme seg i postkassen.

Søvik mener følgende om tiltaket:

– Jeg syns det er helt topp. Jeg oppfatter byrådet som litt tunghørt når det gjelder å høre på befolkningens meninger, og da må det gjerne litt sterkere lut til.

– Gode prosjekter i alle bydeler

Byråd Anna Elisa Tryti, som blant annet har ansvar for samferdsel, skriver i en sms:

– Uten en byvekstavtale får ikke Bergen statlige penger til investeringene i byen. Pakken finansierer mange investeringer de neste 20 årene.

  • Bybanen fra Åsane og vestover,
  • lokalt bidrag til Ringvei Øst m/Nordhordlandstunnel,
  • sykkelveier,
  • et bedre busstilbud
  • gjeldsnedbetaling etter Ringvei Vest og Bybanen fra Fana.

– Det blir gode prosjekter i alle bydeler. At lokalpolitikerne ikke har gjort en god nok jobb er en eiendommelig påstand. Avtaleutkastet vi forhandler om nå er vesentlig bedre enn det vi fryktet i høst. Alternativet til en ytre bomring er dobbelt så høye takster i sentrum. Det er helt urimelig ettersom mesteparten av veiinvesteringene i byen vår ikke er i bykjernen. Da er det mer rettferdig at flere bidrar i spleiselaget, mener Tryti.

FÅR KRITIKK: Byråd Anna Elisa Tryti har blant annet ansvar for samferdsel i Bergen kommune. Hun står ikke høyt i kurs hos dem som står bak «Nok er nok»-aksjonen.
Leif Gullstein (arkiv)

Betaler én vei

Byråden har avslutningsvis følgende budskap til «Nok er nok»-aksjonen:

– Bompengebelastningen vil fremdeles være mindre enn i de andre storbyene. Takstene forblir også moderate, særlig tatt i betraktning at vi får beholde regelen om at du bare betaler én vei og at du ikke trenger å betale mer enn en gang i timen. Det fryktet vi for i høst. For dem som allerede krysser bomringen er det ikke noen dramatiske endringer med det nye systemet, ut over en inflasjonsjustering og et påslag på ca. én krone.