• Jarle Olsen hadde en god følelse da han kom i retten, og tar derfor dommen veldig tungt. Han hadde trodd at han ville blitt dømt bare på det han har tilstått, sier Olsens forsvarer, Helge Wesenberg.

Olsen har innrømmet at han bestilte en såkalt smellejobb av Tor Helge Flaten, og var innstilt på å bli dømt for medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge.

Wesenberg ønsker å se gjennom dommen før han sier om det er aktuelt å anke dommen på straffeutmåling eller saksbehandlingsfeil.

— Jeg skal hjem og lese dommen nøye, og så får vi se. Vi har veldig begrensete ankemuligheter, men det kan ha blitt gjort saksbehandlingsfeil. Og det er sannsynlig at vi anker på straffeutmålingen, sier forsvareren Han beskriver dommen som spekulativ og selektiv, og hevder at retten har lagt vekt bare på vitneutsagn og bevis som har gått i retning av en domfellelse av Olsen og Flaten.

— Jeg er både skuffet og overrasket, og personlig er jeg redd for at det ikke er avsagt riktig dom i denne saken. Jeg forventet i høyeste grad et annet utfall, sier Wesenberg. Retten hadde som alternativ å dømme Olsen til forvaring på grunn av mangelfullt utviklete sjelsevner.

— Jeg hadde blitt veldig overrasket dersom retten hadde kommet tilbake med an avgjørelse om forvaring. En tidsbestemt dom er å foretrekke foran forvaring, sier Wesenberg. Jarle Olsen har sittet nesten to og et halvt år i varetekt, som trekkes fra dommen. Det er grunn til å tro at han må sitte i fengsel i vel 12 år fra nå. Da har han sonet to tredeler av dommen. Verken Tor Helge Flaten eller hans forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, var tilstede da dommen ble avsagt. Ihlebæk hadde i går kveld ikke fått lest dommen eller snakket med sin klient, men kjendisadvokaten la ikke skjul på at han er svært skuffet.

Overfor BT gikk han i går langt i å antyde at han vil råde Flaten til å anke over straffeutmålingen.

— 18 års fengsel er klart i overkant av det som er gjeldende rettspraksis for overlagt drap. Ti til femten år hadde vært langt mer passende, sier Ihlebæk på telefon fra Fredrikstad.