• Det er ingen selvfølge å få være meddommer, sier advokat og stortingsrepresentant Knut Storberget.

Han ønsker ikke å uttale seg om den konkrete kjennelsen i Bergen tingrett, men på generelt grunnlag mener han at det ikke er riktig å bruke ytringsfrihet som argument i spørsmål om inhabilitet.

— Det er svært viktig at en meddommer ikke er inhabil. Jeg ser at man kan bli det ved å komme med offentlige uttalelser, og da må en eventuell signaleffekt av dette vike for at meddommerne skal være habile, sier arbeiderpartipolitikeren.

Han understreker at det skal tunge grunner til å avgjøre at en meddommer er inhabil.

— En normal meningsytring vil ikke være tilstrekkelig, sier han.