Til tross for at Bjørnøy kjente til konklusjonen i notatet fra Domstoladministrasjonen, fortsatte hun å tildele saker til Bertelsen.

- Dommere har et spesielt stillingsvern i Grunnloven, begrunnet i at de skal være frie som dommere. Det er Kongen i statsråd som utnevner dommere og som kan beslutte suspensjon og at det skal reises avskjedssak mot en dommer. En avskjedssak må behandles av dom­stolene. Det innebærer at jeg som sorenskriver og arbeidsgiver ikke kan frata en dommer oppgaver og dermed i praksis avsette vedkommende, sier Bjørnøy.

- Er rettssikkerheten god nok når en mann DA slår fast hadde avvikende virkelighetsoppfatning dømte bergensere i ett år og ni måneder?

- Det er som nevnt ikke DA som avgjør denne saken. DA har en saksfremstilling som nå skal prøves av en domstol. Hva resultatet blir, vet vi ikke ennå.

- Hva hadde du selv tenkt om å bli dømt av en dommer med avvikende virkelighetsoppfatning?

- Ingen ønsker å bli dømt av en dommer med avvikende virkelighetsoppfatning.

Justisdepartementet vil ikke svare på noen spørsmål.

- Tatt i betraktning beskrivelsen fra DA, hvorfor lot departementet Bertelsen fortsette som dommer?

- Vi ønsker ikke å kommentere saken. Grunnen til det er at dette er en personalsak, sier Tonje Torsgard, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis­departementet.

- Siden oktober 2010 har Bertelsen sittet som dommer i 224 saker. Hvordan vil departementet forsikre seg om at rettssikkerheten er ivaretatt for dem som er involvert?

Heller ikke dette vil departementet svare på.

Bertelsens 16 år med konflikter i Bergen tingrett ble beskrevet i en artikkel i BTMagasinet lørdag. Der kommenterte han påstandene fra DA slik:

- Domstoladministrasjonen har nærmest fattet vedtak om at jeg er sinnssyk. Jeg reagerte nesten ikke da jeg leste det, for det har kommet så mange beskyldninger gjennom årene. Det var bare dette som manglet. Det er nesten umulig å kjempe mot en slik påstand. Det blir hemmende for alt arbeid. Alt jeg sier og gjør, blir tolket i verste mening, sa han.