Høstferie og vinterferie kan by på problemer for flere foreldre, påpeker leder i utdannings­komiteen på Stortinget, Marianne Aasen (Ap). Hun advarer skoler og kommuner mot å bli for bastante i ordningene med permisjon og ferieavvikling.

- Jeg tror en del foreldre synes det er krevende å få hverdagen til å gå rundt. De tar nok ikke ut barna fra skolen fordi de ønsker å gi dem mer fri. Det kan for eksempel være et pengespørsmål fordi det er dyrt å reise i feriene, sier Aasen.

- Man kan jo stille spørsmålet: Hvorfor skal vi egentlig ha høstferie når de fleste ikke har det på jobben?

- Fravær er et signal

Hun mener imidlertid det må være opp til hver skole og kommune om de vil ha en ordning med fleksible ferier, og har forståelse for at skoler må si fra om at fravær ikke blir akseptert uten grunn.

- Jeg har mest tro på at man tydelig sier at man forventer at barna skal være på skolen så sant de ikke er syke, sier Aasen.

Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre og nylig innvalgt på Stortinget fra Sogn og Fjord­ane, mener det er på tide å innføre mer fleksible ferieordninger i skolen.

- Når søknader om permisjon for skoleelever øker i omfang, er det et signal om at behovet for fleksibilitet i ferieavviklingen definitivt er til stede, mener han.

Frykter problemer

Han påpeker at vi har et samfunn der ikke alle lenger er like, med forskjellige religioner og familiestrukturer.

- Men det er selvsagt viktig at foreldre prøver å melde fra om behov i god tid, og avvikler ferie i samråd med skolen, sier Rotevatn.

Elisabeth Aspaker, utdanningspolitisk talsperson i Høyre, frykter at en mer fleksibel ferieordning vil by på for mange problemer for skolene, og er skeptisk til om det praktisk lar seg gjennomføre.

- Jeg skjønner at det kan være ønskelig med mest mulig fleksibilitet, men skolen er faktisk avhengig av at elevene er til stede. Det er ikke som en hvilken som helst annen arbeidsplass, sier hun.