• Regjeringen heller bensin på statskirkens fremtid med sitt forslag om å tvinge Den norske kirke til å måtte ansette samboende homofile prester.

RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bt.no Dette hevder biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther etter regjeringens krav om at Den norske kirke må endre sitt ansettelsesreglement. I forbindelse med stortingsmeldingen "Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Norge", som ble lagt frem sist fredag, går regjeringen inn for å tvinge kirken til å ansette homofile og lesbiske i vigslede stillinger i kirken. Forslaget er nytt argument for dem som mener tiden er inne for å skille stat og kirke. Regjeringens utspill er et eksempel på at statskirkeordningen er umulig å praktisere, mener Hagesæther og legger til: Politisk overstyring — Forslaget er også et uakseptabelt forsøk på politisk overstyring av kirken. I tillegg er det både selvmotsigende og himmelropende i sin intoleranse og mangel på respekt for kirken som trossamfunn. Kirkeminister Trond Giske har jo selv formulert toleranse som en formålsparagraf for kirken. Dessuten har vi jo en utenriksminister som er i ulike instanser har tatt opp spørsmål om internasjonal respekt for livssyn, legger biskopen til. Hagesæther hevder at regjeringen også viser fullstendig intoleranse overfor et teologisk syn kirken er kommet til etter nøye drøftelser og grundig arbeid med Skriften.- I teologiske spørsmål må kirken til enhver tid forholde seg til skriften. Da kan man ikke ha et politisk organ som plutselig kan gripe inn og fortelle oss hva vi skal mene, sier Hagesæther. Håper på Stortinget Bjørgvinbispen tror imidlertid ikke at regjeringens forslag blir vedtatt i Stortinget.- Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Jeg regner med at stortingsflertallet ser hvilke konsekvenser dette kan føre til for hele statskirkeordningen. Derimot tror jeg Stortinget setter foten ned og slår fast at det finnes en grense for politisk styring av kirken i teologiske spørsmål. Da kommer det i det minste en positiv effekt ut av denne saken. Rettssak mot staten Hagesæther har også sans for utspillene til biskopene Olav Skjevesland og Odd Bondevik, som foreslår at kirken må gå til rettssak mot staten dersom den tvinges til å ansette homofile prester. Ifølge Skjevesland finnes det internasjonale konvensjoner som fastslår at det er kirken selv som skal bestemme over egne interne forhold. Blir regjeringens forslag vedtatt i Stortinget, bør kirken prøve om vedtaket er gyldig, gjerne i en internasjonal rettsinstans, sier Skjevesland til NTB.Ifølge biskop Hagesæther er dette en interessant tanke man eventuelt bør vurdere i kirken. Han regner også med at biskopene vil drøfte regjeringens forslag på bispemøtet som starter om en uke.