Legen som undersøkte Tjensvold på Nordhordland legevakt, har forklart at han tok pasienten på alvor og undersøkte han fra topp til tå.

Legen visste også at Tjensvolds far døde av blodpropp i lungene.

- Jeg valgte å ta ham ytterst alvorlig nettopp på grunn av familie-anamnesen (historikk, red.anm.) med iskemisk lungeemboli, skriver legen.

Til irritasjon

Fordi pasienten kom en rolig morgen, kunne legen ta seg god tid.

- Jeg mener at jeg undersøkte ham langt grundigere enn mange kolleger ville gjort på en travel legevaktsentral, skriver han i sin forklaring.

I løpet av halvannen time var pasienten inne hos ham flere ganger, og legen bestilte stadig nye prøver og undersøkelser.

- Det var nærmest til stor irritasjon for personalet, forteller legen.

- Beklagelig

Undersøkelsene denne morgenen avdekket ingenting som kunne forsvare en sykehusinnleggelse, selv om man i ettertid kan mene noe annet, skriver legen.

Ut fra opplysningene legevaktsjef Grethe Fosse har fått, kan heller ikke hun se at noe kunne vært gjort annerledes på det tidspunktet pasienten var på legevakten.

- I etterpåklokskapens lys er det selvfølgelig en annen konklusjon, skriver hun i en uttalelse til Helsetilsynet.

Til BT sier Fosse at det er ingen tvil om at det som har skjedd er svært beklagelig. Samtidig bekrefter hun at denne pasienten ble undersøkt grundigere enn legevaktpasienter flest.

Tjensvolds samboer har fortalt at han likevel måtte vente i to og en halv time på venterommet. Årsaken var at vakthavende lege måtte rykke ut på en akutt hendelse, opplyser Fosse. Det var bare én lege på jobb.

Påstand mot påstand

Tjensvolds samboer og helsepersonell på legevakten har hatt svært ulike vurderinger av Tjensvolds helsetilstand. Samboeren har forklart at han var så tungpustet at han ikke klarte å gå fra et rom til et annet. Dette kjenner ikke Fosse til.

- Jeg har ikke fått opplysninger om at noen måtte bære pasienten. Dette blir påstand mot påstand, sier hun.