Han ble innlagt på lungeavdelingens post 3 på Haukeland universitetssykehus tirsdag og ble da en av postens tre korridorpasienter.

-Jeg har fått både middag, kaffe og kaker og er blitt undersøkt. Jeg føler at jeg blir godt tatt vare på, sier han.

Øyvind Lundal regner ikke med å ligge lenge på korridoren.

-Straks det blir en ledig plass på et rom, får jeg plass der, sier han.

Carmenza Ulveseth har i seks år vært sykepleier på denne posten. Hun synes ikke det er blitt færre korridorpasienter i løpet av disse årene, heller flere.

-Vi prøver å holde tre pasienter på korridoren som et tak. Men enkelte gangen blir det både fire og fem.

-Det er en uakseptabel ordning, særlig for pasientene som må vaske og stelle seg bak et skjermbrett. For oss som jobber her skaper for mange korridorpasienter problemer når vi for eksempel skal flytte på en seng. Men vi kan jo ikke nekte å ta imot pasienter heller. Det ville ikke vært akseptabelt, sier hun.

Knut Egil Wang