Nestleiaren i SV og listetoppen til SV i Hordaland heldt ein glødande appell på LO sitt valkampmøte på Torgallmenningen i går. Lysbakken sa han kom rett frå møte med leiande klimaforskarar som stadfester at klimatrugselen er større enn vi før trudde, at det vil bli tørke og matmangel elles i vera, meir sol enn før på Austlandet og meir regn i Bergen.

–Difor er det svært viktig å ha ei regjering som jobbar for ein ny klimapolitikk, sa han. Lysbakken konkluderte med at dette valet handlar om å velja mellom fellesskap og samhald eller marknad og egoisme.

Stemninga på og omkring den store scenen var prega av entusiasme og rørande semje i den raudgrøne trioen som blei presentert som gode vener av LO og garantistar for eit trygt arbeidsliv.

Forsvarsminister og førstekandidat på Ap-lista, Anne-Grete Strøm-Erichsen, sa i sin appell at valet blir eit verdival, at det handlar om å verna om velferd, hindra skattekutt og i staden byggja meir rettferd og solidaritet.

Lysbakken sa han undrar seg over at visse parti framstiller Noreg som råka av svartedauden og at det er dei raudgrøne si skuld. Det er oss, det raudgrøne fellesskapet, mot dei, det borgarlege kaoset, sa han og lova som partileiar Halvorsen har gjort før han, at no er det damene sin tur. Han lova både meir arbeid og høgare løn til kvinner i arbeidslivet.

Kjersti Toppe frå Senterpartiet, som også vil på Stortinget, seier Senterpartiet vil gje lovfesta rett til heiltidsarbeid. Ho oppmoda folk som synest sentrumspolitikk er bra, om å røysta raudgrønt.

–For det blir ikkje mykje sentrumspolitikk i ei Frp-regjering. Stem raudgrønt, unngå Frp, oppmoda ho. Og så var det gratiskonsert og utdeling av raude roser. Med grøn stilk.