Det sa Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling, da hun sammen med fungerende fylkesordfører Pål Kårbø og lufthavnsdirektør Aslak Sverdrup fredag sto for den offisielle åpningen av Bybanens endestopp på Flesland.

Stasjonen ligger rett under den nye flyterminalen som åpnes 17. august i år, og fra den dag kan man spasere direkte fra bybanevognen og opp i flyterminalen.

I mellomtiden må imidlertid passasjerene benytte en gangvei fra det nye bybanestoppet og bort til dagens flyterminal, en spasertur på ca. fem minutter.

FREDAG KL. 11.57: Her klippes snoren under den offisielle åpningen av den nye bybaneterminalen på Flesland. Det utføres av (fra h.) byråd Anna Elisa Tryti, fungerende fylkesordfører Pål Kårbø og lufthavnsdirektør Aslak Sverdrup.
Bjørn Erik Larsen

Fra sjø via bil til fly

Vel hundre personer var til stede på perrongen da de tre forannevnte holdt hver sin korte tale og saksofonist og dansere underholdt forsamlingen.

De tre la alle vekt på det historiske ved at Bybanen nå endelig har fått Vestlandets hovedflyplass som stoppested.

Bybanen til Flesland

Byråd Tryti, som er kalt for Bybanens mor helt fra tidlig på 90-tallet i BTs spalter, dro linjene fra den gang sjøen var den viktigste infrastrukturen for samfunnet og Bergen.

– Senere vokste den bilbaserte byen fort i alle himmelretninger, og i dag er Flesland flyplass den viktigste porten mot resten av nasjonen og utlandet, sa hun.

FESTIVITAS: Det var feststemning da vel hundre personer overvar åpningen av Bybanens holdeplass på Flesland. Her holder fungerende fylkesordfører Pål Kårbø sin tale.
Bjørn Erik Larsen

– God flatedekning

Byråden sa også at Bybanen ikke primært er et flytogtilbud til dem som skal til og fra Flesland og Bergen sentrum, men vel så viktig er det at den gir et tilbud til underveispassasjerer.

– Dette er nettopp Bybanens kjennetegn, den gir svært god flatedekning og fanger opp mange reisende, med særlig styrke på korte og mellomlange reiser, sa hun og takket til slutt Hordaland fylkeskommune, Bybanen Utbygging og Avinor for godt samarbeid.

Fungerende fylkesordfører Pål Kårbø kunne opplyse at med ferdig utbygd bybane til Flesland får i dag 9000 bosatte og 13.000 arbeidsplasser et høystandard kollektivtilbud innenfor 600 meter.

Lufthavnsdirektør Aslak Sverdrup sa i sin tale at tilgjengelighet er avgjørende for bruk.

– At Bybanen stopper nærmest under flyplassen, er fantastisk. Først og fremst for passasjerene, men også for alle våre 3500 ansatte som jobber ved flyplassen. De får også et godt transportalternativ.

Fra lørdag morgen har alle Bybanens vogner Flesland som holdeplass og snuplass.